Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Thuế ATAX

Chất lượng tạo nên sự khác biệt

0236. 3 639 639

Lô A92 đường 30 tháng 4, TP. Đà Nẵng

Doanh nghiệp

Luật 68/2014/QH13 - Luật doanh nghiệp 2014 (áp dụng từ 01/07/2015)

Số/Kí hiệu văn bản: Luật 68/2014/QH13

Ngày ban hành: 26/11/2014

Cáo bạch ATAX

Báo cáo minh bạch năm 2013

Số/Kí hiệu văn bản: CB2013

Ngày ban hành: 07/01/2020

Cáo bạch ATAX

Báo cáo minh bạch năm 2014

Số/Kí hiệu văn bản: CB2014

Ngày ban hành: 07/01/2020