Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Thuế ATAX

Chất lượng tạo nên sự khác biệt

0236. 3 639 639

Lô A92 đường 30 tháng 4, TP. Đà Nẵng

Luật kiểm toán độc lập

Luật KT độc lập

Số/Kí hiệu văn bản: Luật số: 67/2011/QH12

Ngày ban hành: 29/03/2011