Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Thuế ATAX

Chất lượng tạo nên sự khác biệt

0236. 3 639 639

Lô A92 đường 30 tháng 4, TP. Đà Nẵng

Chuẩn mực kế toán Việt Nam

chuẩn mự 2

Số/Kí hiệu văn bản:

Ngày ban hành: 01/01/1970

Chuẩn mực kế toán Việt Nam

Chuẩn mực kiểm toán

Số/Kí hiệu văn bản:

Ngày ban hành: 01/01/1970