Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Thuế ATAX

Chất lượng tạo nên sự khác biệt

0236. 3 639 639

Lô A92 đường 30 tháng 4, TP. Đà Nẵng

Cáo bạch ATAX

Báo cáo minh bạch năm 2013

Số/Kí hiệu văn bản: CB2013

Ngày ban hành: 07/01/2020

Cáo bạch ATAX

Báo cáo minh bạch năm 2014

Số/Kí hiệu văn bản: CB2014

Ngày ban hành: 07/01/2020

Hành Chính

Báo cáo minh bạch năm 2014

Số/Kí hiệu văn bản: CB2014

Ngày ban hành: 05/01/2020

Hành Chính

Báo cáo minh bạch năm 2013

Số/Kí hiệu văn bản: CB2013/

Ngày ban hành: 01/02/2014