Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Thuế ATAX

Chất lượng tạo nên sự khác biệt

0236. 3 639 639

Lô A92 đường 30 tháng 4, TP. Đà Nẵng

Chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp

27/12/2017

Chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp

Ngày 10/10/2017, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 107/2017/TT-BTC về việc hướng dẫn Chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp.

596 Lượt xem
Xử lý vướng mắc trong cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước

27/12/2017

Xử lý vướng mắc trong cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước

Ngày 22/11/2017, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 121/NQ-CP về việc xử lý vướng mắc trong việc cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước.

582 Lượt xem
Quy định về đầu tư ra nước ngoài trong hoạt động dầu khí

27/12/2017

Quy định về đầu tư ra nước ngoài trong hoạt động dầu khí

Ngày 15/11/2017, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 124/2017/NĐ-CP về việc quy định về đầu tư ra nước ngoài trong hoạt động dầu khí.

606 Lượt xem

Tin Liên Quan