Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Thuế ATAX

Chất lượng tạo nên sự khác biệt

0236. 3 639 639

Lô A92 đường 30 tháng 4, TP. Đà Nẵng

Chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp

27/12/2017

Chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp

Ngày 10/10/2017, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 107/2017/TT-BTC về việc hướng dẫn Chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp.

810 Lượt xem
Xử lý vướng mắc trong cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước

27/12/2017

Xử lý vướng mắc trong cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước

Ngày 22/11/2017, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 121/NQ-CP về việc xử lý vướng mắc trong việc cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước.

798 Lượt xem