Văn bản pháp lý
STT Số/Kí hiệu văn bản Trích yếu Ngày ban hành Lượt xem Tài liệu
5 TT 09/2016/TT-BTC/ Quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước (2016) 18/01/2016
538
6 TT 19/2011/TT-BTC/ Quy định về quyết toán dự án hoàn thành (2011) 13/02/2011
700
7 TT 04/2014/TT-BTC/ Quy trình thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành (2014) 01/01/2014
721