Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Thuế ATAX

Chất lượng tạo nên sự khác biệt

0236. 3 639 639

Lô A92 đường 30 tháng 4, TP. Đà Nẵng

Hành Chính

Báo cáo minh bạch năm 2014

Số/Kí hiệu văn bản: CB2014

Ngày ban hành: 05/01/2020

Hành Chính

Báo cáo minh bạch năm 2013

Số/Kí hiệu văn bản: CB2013/

Ngày ban hành: 01/02/2014

Chuẩn mực kế toán Việt Nam

chuẩn mự 2

Số/Kí hiệu văn bản:

Ngày ban hành: 01/01/1970

Chuẩn mực kế toán Việt Nam

Chuẩn mực kiểm toán

Số/Kí hiệu văn bản:

Ngày ban hành: 01/01/1970

Luật Kế Toán

Luật Kế Toán

Số/Kí hiệu văn bản:

Ngày ban hành: 01/01/1970

Luật Kế Toán

aa

Số/Kí hiệu văn bản: NĐ 87/215/NĐ-CP/

Ngày ban hành: 01/01/1970