Văn bản pháp lý
STT Số/Kí hiệu văn bản Trích yếu Ngày ban hành Lượt xem Tài liệu
5 Nghị định 37/2015/NĐ-CP/ Nghị định của Chính phủ về Hợp đồng xây dựng, áp dụng từ 15/06/2015 22/04/2015
874
6 Nghị định 48/2010/NĐ-CP/ Hợp đồng trong hoạt động xây dựng 07/05/2010
1080
7 Nghị định/207/2013/NĐ-CP Sửa đổi quy định về hợp đồng xây dựng 11/12/2013
1075