Văn bản pháp lý
STT Số/Kí hiệu văn bản Trích yếu Ngày ban hành Lượt xem Tài liệu
5 CV 336/TCT-TNCN/ Hướng dẫn quyết toán thuế thu nhập cá nhân (PIT) năm 2013 24/01/2014
1225
6 TT 111/2013/TT-BTC/ Thông tư hướng dẫn về thuế thu nhập cá nhân từ 01/07/2013 15/08/2013
1110
7 Luật 26/2012/QH13/ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân 2007. (Áp dụng từ 01/07/2013) 22/11/2012
1005