Văn bản pháp lý
STT Số/Kí hiệu văn bản Trích yếu Ngày ban hành Lượt xem Tài liệu
5 TT 201/2009/TT-BTC/ Hướng dẫn xử lý các khoản chênh lệch tỉ giá trong doanh nghiệp 15/10/2009
1016
6 TT 179/2012/TT-BTC/ Ghi nhận, đánh giá, xử lý chênh lệch tỷ giá trong doanh nghiệp 24/10/2012
1065