Văn bản pháp lý
STT Số/Kí hiệu văn bản Trích yếu Ngày ban hành Lượt xem Tài liệu
5 TT 147/2016/TT-BTC/ Thông tư 147/2016/TT-BTC Hướng dẫn quản lý và trích khấu hao TSCĐ 2016 13/10/2016
728
6 QĐ 206/2003/QĐ-BTC/ Trích khấu hao TSCĐ 2003 12/12/2003
1095
7 TT 203/2009/TT-BTC/ Trích khấu hao TSCĐ 2009 20/10/2009
1133
8 TT 45/2013/TT-BTC/ Trích khấu hao TSCĐ 2013 25/04/2013
1129