Hỗ trợ trực tuyến
My status
Tin tức
ATAX được Bộ Tài chính cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện KD DV kiểm toán
Ngày 30/10/2013, Bộ Tài chính đã cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán cho ATAX.
Theo quy định của Luật Kiểm toán độc lập số 67/2011/QH12, công ty kiểm toán được Bộ Tài chính cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán mới được phép cung cấp dịch vụ kiểm toán cho khách hàng.
ATAX là một trong số các công ty kiểm toán được cấp Giấy chứng nhận này trong đợt đầu tiên.