Hỗ trợ trực tuyến
My status
Tin tức
ATAX được UBCK Nhà nước chấp thuận kiểm toán doanh nghiệp niêm yết
Ngày 28/11/2013, UBCK Nhà nước đã công bố danh sách 16 công ty kiểm toán được kiểm toán doanh nghiệp niêm yết (Đợt 1 năm 2014). ATAX là một trong số đó.
 ATAX được kiểm toán cho tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán năm 2014 theo quyết định số 772/QĐ-UBCK ngày 28/11/2013 của UBCK Nhà nước.

Xem chi tiết tại đây: http://www.ssc.gov.vn/ubck/faces/vi/vilinks/videtail/vichitiettintuc/vidstincongbo/vichitiet102?dDocName=APPSSCGOVVN162084662&_afrLoop=495972671113094#%40%3F_afrLoop%3D495972671113094%26dDocName%3DAPPSSCGOVVN162084662%26_adf.ctrl-state%3Dd3ykikhgh_74