Hỗ trợ trực tuyến
My status
Tin tức
Văn bản mới ban hành
Một số văn bản mới ban hành tháng 11/2017
 - Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ về việc hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính 
- Thông tư số 116/2017/TT-BTC ngày 25/10/2017 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn công tác giám sát tuân thủ của Uỷ ban chứng khoán nhà nước đối với hoạt động trong lĩnh vực chứng khoán của sở giao dịch chứng khoán, trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam 
- Thông tư số 108/2017/TT-BTC ngày 16/10/2017 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Điều 3 Thông tư số 187/2016/TT-BTC ngày 08/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, miễn, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng dữ liệu viễn thám quốc gia 
- Công văn số 14065/BTC-QLS ngày 19/10/2017 của Bộ Tài chính về việc xử lý một số vấn đề phát sinh trong quá trình mua sắm TSNN 
- Thông tư số 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn Chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp 
- Thông tư số 92/2017/TT-BTC ngày 18/09/2017 của Bộ Tài chính về việc quy định về lập dự toán, phân bổ và quyết toán kinh phí để thực hiện sửa chữa, bảo trì, cải tạo, nâng cấp, mở rộng cơ sở vật chất 
- Công văn số 13091/BTC-TCT ngày 29/09/2017 của Bộ Tài chính về chính sách thuế GTGT đối với gạo 
- Công văn số 12284/BTC-TCT ngày 14/09/2017 của Bộ Tài chính về việc hồ sơ khai lệ phí trước bạ xe ô tô có nguồn gốc từ xe quân sự phục vụ quốc phòng 
- Công văn số 5058/TCT-CS ngày 31/10/2017 của Tổng cục Thuế về việc xử phạt vi phạm hành chính về hoá đơn 
- Công văn số 4975/TCT-KK ngày 27/10/2017 của Tổng cục Thuế về việc khai, nộp thuế đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản ngoại tỉnh
- Công văn số 4938/TCT-KK ngày 25/10/2017 của Tổng cục Thuế về việc phối hợp trong việc hoàn thuế GTGT hàng nhập khẩu sau đó xuất khẩu 
- Nghị định số 123/2017/NĐ-CP ngày 14/11/2017 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước 
- Thông tư số 113/2017/TT-BTC ngày 20/10/2017 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 202/2016/TT-BTC ngày 09/11/2016 của Bộ Tài chính 
- Công văn số 73373/CT-TTHT ngày 14/11/2017 của Cục thuế thành phố Hà Nội về việc kê khai, nộp thuế GTGT, TNDN đối với sản phẩm phần mềm và dịch vụ phần mềm 
- Công văn số 71608/CT-TTHT ngày 06/11/2017 của Cục thuế thành phố Hà Nội về việc lập hóa đơn điều chỉnh cho hóa đơn chiết khấu thương mại 
Những nội dung trên đây được chúng tôi tóm tắt từ các văn bản của cơ quan Nhà nước ban hành. Trường hợp cần thêm thông tin liên quan đến các vấn đề được trình bày trong bản tin này, hoặc cần trợ giúp tư vấn về các vấn đề thuộc các lĩnh vực kế toán, thuế…Quý vị vui lòng liên hệ với Phòng Tổng hợp của Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn thuế A.TAX, theo địa chỉ sau:
Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn thuế A.TAX
Lô A92, đường 30/4, P. Hòa Cường Bắc, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng
Tel: (0236)3 639 639 – 3 639 636
Fax: (0236) 3 639 638
Email: atax@vnn.vn
Website: www.atax.vn
Văn phòng đại diện
Lầu 4, Indochina Park Tower. 
Số 4 Nguyễn Đình Chiểu, Q1, TP Hồ Chí Minh
Tel: (028) 62556668
Fax: (028) 22200823