Hỗ trợ trực tuyến
My status
Tin tức
Quyết toán thuế Thu nhập cá nhân năm 2013 như thế nào ?
Từ 01/07/2013, mức giảm trừ gia cảnh đã tăng lên 9 triệu đồng/tháng cho bản thân (thay cho mức 4 triệu đồng trước đó) và 3,6 triệu đồng/tháng cho mỗi người phụ thuộc (thay cho mức 1,6 triệu đồng trước đó). Việc tăng mức giảm trừ gia cảnh đã ảnh hưởng đáng kể đến số thuế thu nhập cá nhân mỗi người.
Ngày 24/01/2014, Tổng cục thuế vừa có công văn gửi cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương hướng dẫn quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2013. Theo đó, tổng mức giảm trừ cho bản thân người nộp thuế là 78 triệu (mức giảm trừ của 6 tháng đầu năm là 4 triệu/tháng, 6 tháng cuối năm là 9 triệu/tháng).

Việc giảm trừ cho người phụ thuộc được tính kể từ tháng phát sinh nghĩa vụ nuôi dưỡng, trường hợp tờ khai người phụ thuộc không xác định đúng thời điểm phát sinh thì cá nhân được đăng ký lại khi quyết toán thuế.

Trong năm 2013, việc xác định người phụ thuộc là người mắc bệnh hiểm nghèo áp dụng theo danh mục ban hành kèm Công văn 16662/BTC-TCT; từ năm 2014 sẽ áp dụng theo danh mục của Bộ Y tế.

Hồ sơ khai quyết toán thuế sẽ thực hiện theo mẫu tại Thông tư 28/2011/TT-BTC (không thực hiện theo Thông tư 156/2013/TT-BTC)

Đối tượng phải quyết toán thuế TNCN là tổ chức, cá nhân trả thu nhập phải khấu trừ thuế không phân biệt trong năm có phát sinh khấu trừ hay không khấu trừ thuế có trách nhiệm khai quyết toán và quyết toán thay cho cá nhân có ủy quyền. Trường hợp, tổ chức, cá nhân không phát sinh trả thu nhập trong năm 2013 thì không phải khai quyết toán thuế TNCN.

Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công; thu nhập từ kinh doanh; thu nhập từ hoạt động đại lý bảo hiểm, bán hàng đa cấp, đại lý xổ số thực hiện quyết toán thuế TNCN theo hướng dẫn tại điểm c; điểm e, khoản 2 Điều 26 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính.

Điều đáng lưu ý là thu nhập tính thuế được tính bình quân tháng, khắc phục tình trạng chuyển thu nhập sang 6 tháng cuối năm để “né” thuế.

Thu nhập tính thuế bình quân tháng = (Tổng thu nhập chịu thuế - Tổng các khoản giảm trừ) / 12

Cá nhân cư trú có thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán, cuối năm nếu có yêu cầu áp dụng thuế suất 20% tính trên thu nhập tính thuế thì thực hiện khai quyết toán thuế trực tiếp với cơ quan thuế.

Thời hạn nộp hồ sơ quyết toán chậm nhất là ngày 31/3/2014.

Các bài viết khác