Hỗ trợ trực tuyến
My status
Tin tức
Đề nghị không đình chỉ hoạt động có thời hạn với doanh nghiệp khi vi phạm hành chính về thuế
Phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam (VCCI) vừa góp ý Dự thảo Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn, do Bộ Tài chính chủ trì soạn thảo.
Dự thảo đưa ra hình thức xử phạt bổ sung là “đình chỉ hoạt động từ 1 tháng đến 3 tháng” với DN vi phạm. Tuy nhiên, VCCI đề nghị xem xét lại điều này vì theo quy định của pháp luật về DN và các văn bản pháp luật chuyên ngành thì vi phạm hành chính về thuế không thuộc các trường hợp DN bị đình chỉ hoạt động có thời hạn.
 
Dự thảo quy định phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với hành vi “ghi thiếu, ghi sai các chỉ tiêu trong hồ sơ thuế nhưng không liên quan đến xác định nghĩa vụ thuế”; và phạt tiền từ 8.000.000 đồng đến 12.000.000 đồng đối với hành vi “kê khai không trung thực nội dung hồ sơ đăng ký thuế, hồ sơ thay đổi thông tin đăng ký thuế”.
 
de nghi khong dinh chi hoat dong co thoi han voi doanh nghiep khi vi pham hanh chinh ve thue
Cơ quan thuế hướng dẫn người dân làm thủ tục thuế. Ảnh: baophapluat.vn
Theo VCCI, “hồ sơ đăng ký thuế” là “hồ sơ thuế” và hành vi “ghi thiếu, ghi sai các chỉ tiêu trong hồ sơ thuế” có thể trùng với hành vi “kê khai không trung thực nội dung hồ sơ đăng ký thuế”. Như vậy, hai quy định này có sự chồng lấn và có thể được xử phạt hai khung phạt tiền khác nhau cho một hành vi. Để đảm bảo tính minh bạch, VCCI đề nghị Ban soạn thảo điều chỉnh lại hai quy định này.
 
Dự thảo quy định về số ngày quá hạn nộp hồ sơ khai thuế để xác định hành vi vi phạm và khung phạt tiền. Tuy nhiên, Dự thảo không quy định rõ thời điểm là căn cứ xác định thời gian quá hạn (ví dụ: “phạt cảnh cáo đối với hành vi nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn từ 1 ngày đến 5 ngày”, vậy “từ 1 ngày đến 5 ngày” tính từ thời điểm nào? Ngày cuối cùng của thời hạn nộp hồ sơ khai thuế hay ngày gia hạn cuối cùng của thời hạn nộp hồ sơ khai thuế theo quy định?). Do vậy, VCCI đề nghị quy định rõ về thời điểm căn cứ để xác định thời gian quá hạn.
 
Bên cạnh đó, theo Dự thảo hành vi “từ chối, trì hoãn việc cung cấp hồ sơ, tài liệu, hóa đơn, chứng từ, sổ kế toán liên quan đến nghĩa vụ thuế quá thời hạn 6 giờ làm việc, kể từ khi nhận được yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền trong thời gian kiểm tra, thanh tra tại trụ sở người nộp thuế mà không có lý do chính đáng” sẽ bị phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng. Đồng thời, Dự thảo cũng xử phạt hành vi “không cung cấp số liệu, tài liệu, sổ kế toán liên quan đến việc xác định nghĩa vụ thuế khi được cơ quan có thẩm quyền yêu cầu trong thời gian kiểm tra, thanh tra thuế tại trụ sở người nộp thuế” với mức từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng.
 
Theo VCCI, hành vi “từ chối việc cung cấp hồ sơ, tài liệu, hóa đơn, chứng từ, sổ kế toán” cũng được xem là “không cung cấp số liệu, tài liệu, sổ kế toán”. Do đó, hai hành vi này là chồng lấn và cũng dễ xảy ra hiện tượng, một hành vi có thể sẽ bị xử phạt theo hai khung phạt tiền khác nhau.
 
Đồng thời, Dự thảo quy định xử phạt đối với các hành vi: Đặt in hóa đơn mà không ký hợp đồng in bằng văn bản hoặc tổ chức nhận in hóa đơn tự in hóa đơn đặt in để sử dụng nhưng không có quyết định in hóa đơn của thủ trưởng đơn vị theo quy định; Không thanh lý hợp đồng in nếu quá thời hạn thanh lý hợp đồng quy định trong hợp đồng đặt in hóa đơn hoặc thời điểm kết thúc hợp đồng khi đã lập từ thông báo phát hành hóa đơn. VCCI cho rằng, việc xử phạt đối với các hành vi trên dường như chưa phù hợp với tính chất của hành vi vi phạm hành chính, bởi đây là giao dịch dân sự giữa bên đặt và nhận in do pháp luật về dân sự điều chỉnh.
 
“Xét trong mối quan hệ quản lý Nhà nước, các hành vi này không tác động đáng kể (bên đặt in và bên nhận in dù có ký hợp đồng bằng văn bản, lời nói, hay hình thức khác hay không cũng không thay đổi bản chất của giao dịch giữa hai bên, Nhà nước sẽ nắm được thông tin về số hóa đơn được in và phát hành dựa trên báo cáo của các chủ thể này). Vì vậy, đề nghị Ban soạn thảo bỏ các quy định trên”, VCCI góp ý.
Nguồn: phapluatxahoi.vn