Hỗ trợ trực tuyến
My status
Tin tức
Hà Tĩnh: Truy thu, truy hoàn trên 11 tỷ đồng từ thanh, kiểm tra thuế
Ông Đinh Nho Hậu, Cục trưởng Cục Thuế Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa hoàn thành kế hoạch thanh tra, kiểm tra tại 34 doanh nghiệp (DN) trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. Thông qua thanh kiểm tra, đơn vị tiến hành truy thu, truy hoàn, giảm khấu trừ trên 11,5 tỷ đồng tiền thuế.
 Cụ thể, đơn vị hoàn thành kế hoạch thanh tra quyết toán thuế tại 10 DN, qua đó, truy thu trên 1,8 tỷ đồng; giảm lỗ trên 1,2 tỷ đồng; xử lý phạt hành chính 1 DN sử dụng bất hợp pháp hóa đơn, với số tiền thuế phạt là 163 triệu đồng.
Đồng thời, đơn vị cũng đã tiến hành kiểm tra việc kê khai, quyết toán các loại thuế, phí tại 24 DN. Số thuế truy thu sau kiểm tra trên 820 triệu đồng; xử phạt 273 triệu đồng; giảm lỗ 5 triệu đồng; giảm khấu trừ trên 7,1 tỷ đồng. Xử phạt các hành vi vi phạm về hóa đơn 12 trường hợp với số tiền 49 triệu đồng.
Bên cạnh đó, Cục Thuế Hà Tĩnh cũng đã thực hiện hoàn thuế cho 10 DN. Số tiền thuế DN đề nghị hoàn là 17,3 tỷ đồng; số thuế đã được hoàn trên 17 tỷ đồng. Trong đó, đơn vị kiểm tra trước hoàn thuế đối với 7 DN, số tiền thuế được hoàn là 12,1 tỷ đồng; hoàn thuế trước, kiểm tra sau cho 3 DN, số thuế được hoàn trên 4,8 tỷ đồng.
Trong thời gian tới, Cục Thuế Hà Tĩnh tiếp tục đẩy mạnh thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra theo đúng chỉ tiêu, kế hoạch Tổng cục Thuế và UBND tỉnh giao. Bên cạnh đó, đơn vị cũng sẽ tăng cường kiểm tra nội bộ về công tác quản lý thuế, cải cách hành chính, chi tiêu nội bộ, kỷ luật, kỷ cương trong cán bộ công chức; biểu dương kịp thời các nhân tố điển hình, tiên tiến; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm và liên đới đến vi phạm, nhất là trách nhiệm người đứng đầu.
Các bài viết khác