Hỗ trợ trực tuyến
My status
Tin tức
Áp dụng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu muối, trứng gia cầm
Bộ Công Thương vừa ban hành Thông tư số 03/2018/TT-BCT ngày 30/3/2018 quy định về nguyên tắc điều hành hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đối với mặt hàng muối, trứng gia cầm năm 2018.
 Theo đó, lượng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu năm 2018 gồm có:
- Trứng gia cầm: Trứng gà (HS 0407.21.00 và HS 0407.90.10); trứng vịt, ngan (HS 0407.29.10 và HS 0407.90.20) và loại khác (HS 0407.29.90 và HS 0407.90.90) có số  lượng là 52.553 tá. Các loại trứng được nêu trên là trứng thương phẩm không có phôi.
- Mặt hàng muối (HS 2501) số lượng là 110.000 tấn.
Mặt hàng muối được phân giao cho thương nhân trực tiếp sử dụng làm nguyên liệu sản xuất hóa chất và sản xuất thuốc, sản phẩm y tế.
Mặt hàng trứng gia cầm được phân giao cho thương nhân có giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp có nhu cầu nhập khẩu.
Thời điểm phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu muối thực hiện theo đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để không ảnh hưởng đến việc tiêu thụ muối sản xuất trong nước.
Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 14/5/2018 đến hết ngày 31/12/2018.
Tiếp theo, ngày 02/4/2018, Bộ Công Thương ban hành Thông tư số 04/2018/TT-BCT quy định việc không áp dụng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu muối và trứng gia cầm có xuất xứ từ các nước ASEAN. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 17/5/2018.
Cụ thể, đối với các mặt hàng trứng gia cầm và muối có mã số hàng hóa như trên có xuất xứ từ các nước ASEAN, đáp ứng các quy định về xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN, có Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa mẫu D theo quy định của pháp luật hiện hành, thì sẽ không phải áp dụng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu.
Thuế suất thuế nhập khẩu mặt hàng muối và trứng gia cầm có xuất xứ từ các nước ASEAN thực hiện theo quy định của Chính phủ.
Các bài viết khác