Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Thuế ATAX

Chất lượng tạo nên sự khác biệt

0236. 3 639 639

Lô A92 đường 30 tháng 4, TP. Đà Nẵng

Hướng dẫn cấp hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế theo từng lần phát sinh

Phòng Tuyên truyền - Hỗ trợ người nộp thuế hướng dẫn cấp hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế theo từng lần phát sinh như sau:

1️⃣ ĐỐI VỚI HỒ SƠ PHÁT SINH LẦN ĐẦU

Khi người nộp thuế (NNT) có nhu cầu lập hóa đơn điện tử (HĐĐT) theo từng lần phát sinh, NNT gửi đơn đề nghị cấp HĐĐT có mã của cơ quan thuế (mẫu số 06/ĐN-PSĐT) và các tài liệu liên quan tới đề nghị cấp HĐĐT (như hợp đồng kinh tế, biên bản nghiệm thu, biên bản thanh lý,...) đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

Công chức thuộc Bộ phận tiếp nhận dữ liệu tiếp nhận đề nghị Mẫu số 06/ĐN-PSĐT bản giấy có ký, đóng dấu (nếu có) của NNT và các tài liệu liên quan.

Khi hồ sơ của NNT đáp ứng các nội dung theo quy định, công chức thuộc Bộ phận tiếp nhận dữ liệu hướng dẫn NNT thực hiện các thủ tục khai, nộp thuế theo quy định.

Trong thời gian 01 ngày làm việc kể từ khi NNT bổ sung đầy đủ chứng từ nộp thuế, công chức thuộc Bộ phận tiếp nhận dữ liệu trình lãnh đạo phê duyệt hồ sơ đề nghị cấp HĐĐT có mã theo từng lần phát sinh. Tài khoản và mã hồ sơ được gửi đến địa chỉ thư điện tử (e-mail) của NNT đăng ký trên Mẫu số 06/ĐN-PSĐT.

NNT sử dụng tài khoản trên Cổng điện tử để lập HĐĐT có mã theo từng lần phát sinh (như hướng dẫn tại Bước 6, Bước 7 dưới dây).

2️⃣ ĐỐI VỚI HỒ SƠ PHÁT SINH TỪ LẦN THỨ 2 TRỞ ĐI, NNT thực hiện theo trình tự các bước như sau:

(1) Lập đề nghị cấp HĐĐT có mã cơ quan thuế theo từng lần phát sinh

Bước 1: NNT truy cập vào địa chỉ https://hoadondientu.gdt.gov.vn và sử dụng tài khoản trên Cổng điện tử để lập HĐĐT có mã theo từng lần phát sinh.

Zalo

 

​​​NNT thực hiện nhập đầy đủ các thông tin Tên đăng nhập, Mật khẩu, Mã captcha Sau đó nhấn Đăng nhập để thực hiện đăng nhập tài khoản ( kiểm tra tên đăng nhập và mật khẩu tại địa chỉ e-mail của NNT đã đăng ký với cơ quan Thuế).

Zalo

 

Bước 2: Sau khi đăng nhập, NNT Chọn “Đề nghị cấp hóa đơn” ➡️ Chọn “xử lý đề nghị”

Zalo

 

Sau đó chọn “Thêm mới”

Zalo

 

Bước 3: NNT ghi đầy đủ thông tin của Tổ chức, cá nhân đề nghị cấp lẻ hóa đơn, Thông tin người nhận hóa đơn, Thông tin người mua, Tên hàng hóa, dịch vụ và Thông tin về hợp đồng mua bán hàng hóa, dịch vụ (Chú ý địa chỉ e-mail sử dụng của NNT để cơ quan thuế gửi thông báo)

Zalo

 

NNT nhấn vào “Xem đề nghị” để kiểm tra lại các thông tin đã nhập ➡️ nhấn vào “Phê duyệt” để gửi đề nghị đến cơ quan thuế.

Để tránh bị mất dữ liệu trong lúc thao tác, NNT nên nhấn vào “Lưu tạm”.

Zalo

 

Bước 4: NNT in Đề nghị cấp HĐĐT có mã của cơ quan thuế (Mẫu số 06/ĐN-PSĐT) và gửi kèm các tài liệu liên quan tới đề nghị cấp HĐĐT đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

Bước 5: Công chức thuộc Bộ phận tiếp nhận dữ liệu tiếp nhận đề nghị Mẫu số 06/ĐN-PSĐT bản giấy có ký, đóng dấu (nếu có) của NNT và các tài liệu liên quan.

Khi hồ sơ của NNT đáp ứng các nội dung theo quy định, công chức thuộc Bộ phận tiếp nhận dữ liệu hướng dẫn NNT thực hiện các thủ tục khai, nộp thuế theo quy định.

Trong thời gian 01 ngày làm việc kể từ khi NNT bổ sung đầy đủ chứng từ nộp thuế, công chức thuộc Bộ phận tiếp nhận dữ liệu trình lãnh đạo phê duyệt hồ sơ đề nghị cấp HĐĐT có mã theo từng lần phát sinh. Mã hồ sơ được gửi đến địa chỉ e-mail của NNT đăng ký trên Mẫu số 06/ĐN- PSĐT.

(2) Lập hóa đơn điện tử có mã cơ quan thuế theo từng lần phát sinh:

Bước 6: Để lập HĐĐT có mã theo từng lần phát sinh trên Cổng điện tử, NNT Chọn “Quản lý hóa đơn phát sinh” ➡️ Chọn “Lập hóa đơn mới”

Zalo

 

​​​​​NNT nhập các thông tin bắt buộc và nhấn vào “Lập hóa đơn”

Zalo

 

Bước 7: NNT nhập đầy đủ các thông tin bắt buộc trên hóa đơn

Zalo

 

NNT nhấn vào “Xem hóa đơn” để kiểm tra lại các thông tin đã nhập è nhấn vào “Phê duyệt” để gửi HĐĐT đến cơ quan thuế để cấp mã.

Để tránh bị mất dữ liệu trong lúc thao tác, NNT nên nhấn vào “Lưu tạm”.

Chậm nhất đầu giờ ngày làm việc tiếp theo kể từ khi NNT gửi HĐĐT, Bộ phận tiếp nhận dữ liệu đối chiếu thông tin HĐĐT đề nghị cấp mã với hồ sơ đề nghị cấp hóa đơn có mã theo từng lần phát sinh. Trường hợp thông tin khớp đúng, Bộ phận tiếp nhận dữ liệu thực hiện xác nhận để Hệ thống HĐĐT tự động cấp mã theo quy định.

Trường hợp thông tin không khớp đúng, Bộ phận tiếp nhận dữ liệu lập thông báo theo Mẫu số 01-1/QTr- HĐĐT và gửi cho NNT.

Nguồn: Cục thuế Trà Vinh

Tin liên quan

BẢN TIN ATAX THÁNG 05/2024
27/05/2024
145 Lượt xem
Khai trương Văn phòng mới tại TP....
24/05/2024
1.119 Lượt xem
BẢN TIN ATAX THÁNG 04/2024
22/04/2024
605 Lượt xem
Tin tức Tin tức