Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Thuế ATAX

Chất lượng tạo nên sự khác biệt

0236. 3 639 639

Lô A92 đường 30 tháng 4, TP. Đà Nẵng

Có thể xem xét cơ chế, chính sách tài chính - ngân sách đặc thù đối với Thủ đô Hà Nội

Trong công tác xây dựng pháp luật, UBTVQH sẽ cho ý kiến về dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021 của Quốc hội cùng một số dự án luật. Đó là các dự án Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư; Luật Thanh niên (sửa đổi); Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; Luật Thỏa thuận quốc tế.

Ngoài ra, UBTVQH cũng sẽ cho ý kiến về việc trình Quốc hội phê chuẩn gia nhập Công ước số 105 của Tổ chức Lao động Quốc tế về xóa bỏ lao động cưỡng bức.

Nhiều vấn đề quan trọng khác trong lĩnh vực tài chính cũng sẽ được cơ quan thường trực của Quốc hội xem xét, quyết định, như việc phân bổ, sử dụng số tăng thu và tiết kiệm chi của ngân sách trung ương năm 2019; việc điều chỉnh tỷ lệ khoán kinh phí bảo đảm hoạt động đối với Tổng cục Thuế và Tổng cục Hải quan giai đoạn 2016 - 2020; việc điều chuyển một phần nguồn kinh phí đảm bảo hoạt động của Tổng cục Thuế sang Tổng cục Dự trữ nhà nước, Ủy ban chứng khoán nhà nước và Học viện Tài chính.

Cũng trong chương trình nghị sự phiên họp thứ 44 của UBTVQH còn có việc chuẩn bị cho kỳ họp thứ 9 của Quốc hội và nhiều nội dung sẽ được trình Quốc hội như báo cáo kết quả giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em”; báo cáo của Chính phủ về việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019.

Đặc biệt, UBTVQH sẽ nghe Tờ trình của Chủ tịch nước và báo cáo thẩm tra của Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội về việc trình Quốc hội phê chuẩn Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA); Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam - EU (EVIPA) và thảo luận về những vấn đề này.

Bên cạnh đó, UBTVQH cũng đã dành thời gian dự phòng để xem xét một số nội dung (nếu đủ điều kiện), trong đó có 3 dự thảo nghị quyết của Quốc hội về phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; về miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp và về việc giải quyết một số vấn đề vướng mắc trong quá trình tổ chức thi hành Luật Đất đai.

Dự thảo Nghị định của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 63/2017/NĐ-CP ngày 19-5-2017 của Chính phủ quy định một số cơ chế, chính sách tài chính - ngân sách đặc thù đối với Thủ đô Hà Nội cũng có thể được xem xét, nếu chuẩn bị kịp hồ sơ.

Nguồn: sggp.org.vn

Tin liên quan

BẢN TIN ATAX THÁNG 05/2024
27/05/2024
12 Lượt xem
BẢN TIN ATAX THÁNG 04/2024
22/04/2024
486 Lượt xem
Tin tức Tin tức