Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Thuế ATAX

Chất lượng tạo nên sự khác biệt

0236. 3 639 639

Lô A92 đường 30 tháng 4, TP. Đà Nẵng

Chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương với công chức thuế

Theo Tổng cục Thuế, thực hiện các yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường xử lý, ngăn chặn tình trạng nhũng nhiễu người dân, doanh nghiệp trong công việc và tiêu cực, tham nhũng trong hoạt động công vụ, Tổng cục Thuế đã ban hành các văn bản, chỉ đạo về vấn đề này. Tuy nhiên, trong thực tế hoạt động công vụ, vẫn còn hiện tượng vi phạm pháp luật của công chức, Tổng cục Thuế yêu cầu cục trưởng các cục thuế, tỉnh, TP, thủ trưởng các vụ/đơn vị tiếp tục đẩy mạnh, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, phòng ngừa vi phạm, nâng cao hiệu quả phòng ngừa hoạt động công vụ và uy tín của công chức ngành thuế.

Theo đó, các đơn vị tập trung quán triệt về việc tăng cường các biện pháp phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng trong hoạt động công vụ; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm nêu gương đối với công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, đảng viên tại cơ quan thuế các cấp. Đặc biệt là tăng cường kỷ cương, kỷ luật đối với công chức ngành thanh tra; cảnh báo các hành vi tham nhũng của công chức thuế trong hoạt động công vụ.

Đồng thời, tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động công vụ của công chức, viên chức trong đơn vị, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật, kỷ cương của ngành, gây phiền hà, nhũng nhiễu, vụ lợi trong khi thi hành công vụ.

Thủ trưởng phải yêu cầu các đơn vị triển khai ký bản cam kết đến toàn thể công chức, viên chức, người lao động của đơn vị, đồng thời phổ biến quán triệt nội dung đối với các công chức, viên chức làm nhiệm vụ tiếp xúc trực tiếp với người nộp thuế, khi tiếp xúc phải từ hai người trở lên tại địa điểm cơ quan thuế hoặc trụ sở người nộp thuế. Trường hợp tiếp xúc tại trụ sở người nộp thuế phải nằm trong kế hoạch thanh tra, kiểm tra và thủ trương đơn vị phải thông báo rõ quy định này khi ban hành quyết định thanh, kiểm tra.

Đối với trường hợp vi phạm các quy định trên và các điều đã ký tại bản cam kết, tiến hành xử lý kỷ luật ngay và nghiêm theo tính chất, mức độ vi phạm và quy định pháp luật. Đồng thời, tổ chức kiểm điểm, xử lý kỷ luật trách nhiệm của người đứng đầu khi để xảy ra vi phạm tại đơn vị do mình quản lý, phụ trách.

Nguồn: haiquanonline.com.vn

Tin liên quan

BẢN TIN ATAX THÁNG 06/2024
01/07/2024
140 Lượt xem
BẢN TIN ATAX THÁNG 05/2024
27/05/2024
335 Lượt xem
Khai trương Văn phòng mới tại TP....
24/05/2024
1.436 Lượt xem
Tin tức Tin tức