Hỗ trợ trực tuyến
My status
Tin tức
Lãi tiền gửi ngân hàng năm 2012 được giảm 30% thuế TNDN
Doanh nghiệp vừa và nhỏ (không hoạt động trong lĩnh vực tài chính) được giảm 30% thuế TNDN năm 2012 đối với phần lãi tiền gửi ngân hàng.
  Chi cục thuế quận Hải Châu trả lời về việc giảm thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2012 theo Thông tư 140/2012/TT-BTC ngày 21/08/2012 của Bộ Tài chính.
Theo đó, các doanh nghiệp nhỏ và vừa không hoạt động trong lĩnh vực xổ số, bất động sản, chứng khoán, tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, sản xuất hàng hóa dịch vụ thuộc diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt thì lãi tiền gửi ngân hàng vẫn được giảm 30% thuế TNDN. Nội dung này khác với một số văn bản trả lời trước đây của cơ quan thuế.

Chi tiết xem file đính kèm.