Hỗ trợ trực tuyến
My status
Tin tức
Thứ ba, 16/02/2016 - 07:00 AM
Ngày 18/01/2016, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 09/2016/TT-BTC quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước.
Thứ năm, 29/01/2015 - 07:00 AM
Ngày 22/12/2014, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 200/2014/TT-BTC, hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp. Chế độ kế toán mới này áp dụng từ 01/01/2015 cho các loại hình doanh nghiệp (kể cả doanh nghiệp vừa và nhỏ). Chế độ kế toán mới 2015 thay thế Chế độ kế toán ban hành kèm theo QĐ 15/2006/QĐ-BTC.
Thứ hai, 10/02/2014 - 05:00 PM
Trước năm 2014, đối với các hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ mà thanh toán bằng tiền mặt trên 20 triệu đồng thì không được khấu trừ VAT đầu vào nhưng vẫn được coi là chi phí hợp lệ. Từ năm 2014, tình hình đã khác ...
Thứ năm, 02/01/2014 - 05:00 PM
Ngày 10/12/2013, Tổng Cục thuế vừa có văn bản giải đáp thắc mắc về cách viết tắt trên hóa đơn bán hàng.
Thứ bảy, 30/11/2013 - 05:00 PM
Đáng chú ý là việc bổ sung các quy định đối với các trường hợp các khoản công nợ chưa được đối chiếu, xác nhận tại thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp