Hỗ trợ trực tuyến
My status
Tin tức
Thứ ba, 16/02/2016 - 07:00 AM
Ngày 18/01/2016, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 09/2016/TT-BTC quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước.
Thứ năm, 29/01/2015 - 07:00 AM
Ngày 22/12/2014, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 200/2014/TT-BTC, hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp. Chế độ kế toán mới này áp dụng từ 01/01/2015 cho các loại hình doanh nghiệp (kể cả doanh nghiệp vừa và nhỏ). Chế độ kế toán mới 2015 thay thế Chế độ kế toán ban hành kèm theo QĐ 15/2006/QĐ-BTC.
Thứ sáu, 21/11/2014 - 07:00 AM
Bộ Tài chính vừa ban hành Công văn 16200/BTC-TCT Hướng dẫn về hạch toán kế toán và chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động góp vốn trong doanh nghiệp không phải là công ty cổ phần.
Thứ tư, 28/05/2014 - 05:00 PM
Ngày 9/05/2014, Bộ Tài chính đưa ra bản dự thảo Thông tư hướng dẫn Chế độ kế toán doanh nghiệp. Khi được ban hành, chế độ kế toán này sẽ thay thế chế độ kế toán DN theo QĐ 15/2006/QĐ-BTC ban hành từ năm 2006.
Thứ hai, 10/02/2014 - 05:00 PM
Trước năm 2014, đối với các hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ mà thanh toán bằng tiền mặt trên 20 triệu đồng thì không được khấu trừ VAT đầu vào nhưng vẫn được coi là chi phí hợp lệ. Từ năm 2014, tình hình đã khác ...
Thứ tư, 05/02/2014 - 05:00 PM
Từ 01/07/2013, mức giảm trừ gia cảnh đã tăng lên 9 triệu đồng/tháng cho bản thân (thay cho mức 4 triệu đồng trước đó) và 3,6 triệu đồng/tháng cho mỗi người phụ thuộc (thay cho mức 1,6 triệu đồng trước đó). Việc tăng mức giảm trừ gia cảnh đã ảnh hưởng đáng kể đến số thuế thu nhập cá nhân mỗi người.
Thứ năm, 02/01/2014 - 05:00 PM
Ngày 10/12/2013, Tổng Cục thuế vừa có văn bản giải đáp thắc mắc về cách viết tắt trên hóa đơn bán hàng.
Thứ tư, 01/01/2014 - 05:00 PM
Đến 31/12/2013 mới có 85 công ty kiểm toán được Bộ Tài chính cấp phép hành nghề kiểm toán.