Hỗ trợ trực tuyến
My status
Tin tức
Thứ sáu, 08/12/2017 - 12:00 AM
Đây là quan điểm chỉ đạo mà Tổng cục Thuế yêu cầu toàn hệ thống thực hiện quyết liệt đến những giờ phút cuối cùng của năm 2017 để phấn đấu hoàn thành xuất sắc, toàn diện nhiệm vụ thu NSNN được giao.
Thứ sáu, 08/12/2017 - 12:00 AM
Đó là chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện Luật Hợp tác xã (HTX) diễn ra ngày 6/12.
Thứ sáu, 01/12/2017 - 12:00 AM
Theo danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu kèm theo Nghị định số 125/2017/NĐ-CP (125) sửa đổi, bổ sung Nghị định 122/2016/NĐ-CP (122) vừa mới ban hành, từ 1/1/2018 sẽ có 151 dòng thuế được sửa đổi thuế nhập khẩu do chuyển đổi danh mục, 17 nhóm mặt hàng có sự thay đổi về mô tả hàng hoá.
Thứ năm, 23/11/2017 - 12:00 AM
Sáng 22/11, tại trụ sở Bộ Tài chính, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ - Trưởng Ban chỉ đạo trung ương về cải cách tiền lương, BHXH và trợ cấp người có công đã làm việc với Bộ Tài chính bàn về việc xây dựng các nội dung cụ thể của đề án về cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội (BHXH).
Thứ năm, 23/11/2017 - 12:00 AM
Với 85,74% đại biểu tán thành, sáng 23/11, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật Quản lý nợ công (sửa đổi) với 10 chương gồm 63 điều, quy định về quản lý nợ công, bao gồm hoạt động vay, sử dụng vốn vay, trả nợ và nghiệp vụ quản lý nợ công.
Thứ năm, 23/11/2017 - 12:00 AM
Đó là nhận định chung của nhiều chuyên gia tài chính, công nghệ tại Diễn đàn CFO Việt Nam 2017 diễn ra ở TP HCM ngày 22/11/2017, với chủ đề “Tương lai ngành Tài chính”.
Thứ sáu, 17/11/2017 - 12:00 AM
Ngày 15/11, tại Hà Nội, Kho bạc Nhà nước phối hợp Vụ Chế độ kế toán & kiểm toán (Bộ Tài chính) tổ chức Hội nghị tập huấn Thông tư số 107/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 10/10/2017 hướng dẫn chế độ kế toán hành chính sự nghiệp và giới thiệu về công tác lập báo cáo tài chính nhà nước (BCTCNN).
Thứ sáu, 17/11/2017 - 12:00 AM
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ giao Bộ Tài chính tiếp tục chỉ đạo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan, đơn vị có liên quan, các thành viên thị trường theo dõi, giám sát chặt chẽ hoạt động của thị trường chứng khoán phái sinh.