Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Thuế ATAX

Chất lượng tạo nên sự khác biệt

0236. 3 639 639

Lô A92 đường 30 tháng 4, TP. Đà Nẵng

Khi nào thì cần phải lập hoá đơn điều chỉnh? Cách viết hóa đơn...

Các trường hợp không cần phải lập hoá đơn điều chỉnh

Ngày phát hành: Thứ tư, 08/01/2020

Điều chỉnh thuế GTGT

Cho phép lập chứng từ hạch toán điều chỉnh thuế GTGT

Ngày phát hành: Thứ tư, 08/01/2020