Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Thuế ATAX

Chất lượng tạo nên sự khác biệt

0236. 3 639 639

Lô A92 đường 30 tháng 4, TP. Đà Nẵng

Sổ tay thuế Việt Nam 2018

Sổ tay này cung cấp thông tin tóm lược dựa trên những văn bản pháp luật về thuế và thông lệ về thuế hiện hành, bao gồm một số dự thảo, tính đến thời điểm 31/12/2017. Đây chỉ đưa ra những hướng dẫn mang tính tổng quát nhất. Việc áp dụng các quy định có thể thay đổi tùy thuộc vào từng trường hợp và từng giao dịch cụ thể, do đó xin quý vị vui lòng liên hệ với các chuyên gia tư vấn của chúng tôi để được tư vấn cụ thể.

Nếu Quý vị cần trao đổi chi tiết, vui lòng liên hệ với tôi.

Lưu ý: Ấn phẩm này có bản tiếng Anh, tiếng Việt, tiếng Hàn, tiếng Nhật, tiếng Trung phồn thể và tiếng Trung giản thể. Xin vui lòng tải các phiên bản này bên dưới.

Bài Viết Liên Quan
15/03/2018
Bản tin thuế hàng tháng
15/03/2018
Bản tin thuế hàng tháng
15/03/2018
Hệ thống văn bản pháp luật
15/03/2018
Hệ thống văn bản pháp luật
15/03/2018
Hệ thống văn bản pháp luật
15/03/2018
Hệ thống văn bản pháp luật
15/03/2018
Hệ thống văn bản pháp luật
15/03/2018
Hệ thống văn bản pháp luật
Tin tức Tin tức