Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Thuế ATAX

Chất lượng tạo nên sự khác biệt

0236. 3 639 639

Lô A92 đường 30 tháng 4, TP. Đà Nẵng

LỊCH NỘP CÁC LOẠI TỜ KHAI THUẾ NĂM 2023

Thời hạn nộp

DN kê khai thuế GTGT
theo quý

DN kê khai thuế GTGT
theo tháng

Căn cứ

27-01-23
(1)

 

Tờ khai thuế GTGT T12/2022

Khoản 1 Điều 44 Luật Quản lý thuế 2019;

Khoản 1 Điều 1 Nghị định 91/2022/NĐ-CP

Tờ khai thuế TNCN T12/2022

30-01-23

Nộp lệ phí môn bài năm 2023

Nộp lệ phí môn bài năm 2023

Khoản 1 Điều 10 Nghị định 126/2020/NĐ-CP

Nộp thuế TNDN tạm tính Quý IV/2022

Nộp thuế TNDN tạm tính Quý IV/2022

Khoản 1 Điều 55 Luật Quản lý thuế 2019

31-01-23

Tờ khai thuế GTGT Quý IV/2022

 

Khoản 1 Điều 44 Luật Quản lý thuế 2019

Tờ khai thuế TNCN Quý IV/2022

20-02-23

 

Tờ khai thuế GTGT T01/2023

Khoản 1 Điều 44 Luật Quản lý thuế 2019

Tờ khai thuế TNCN T01/2023

20-03-23

 

Tờ khai thuế GTGT T02/2023

Khoản 1 Điều 44 Luật Quản lý thuế 2019

Tờ khai thuế TNCN tháng 02/2023

31-03-23

Quyết toán thuế TNDN năm 2022

Quyết toán thuế TNDN năm 2022

Khoản 2 Điều 44 Luật Quản lý thuế 2019

Quyết toán thuế TNCN năm 2022

Quyết toán thuế TNCN năm 2022

Khoản 2 Điều 44 Luật Quản lý thuế 2019

Báo cáo tài chính năm 2022

Báo cáo tài chính năm 2022

Điều 43 Luật Quản lý thuế 2019

20-04-23

 

Tờ khai thuế GTGT T3/2023

Khoản 1 Điều 44 Luật Quản lý thuế 2019

Tờ khai thuế TNCN T3/2023

04-05-23
(2)

Tờ khai thuế GTGT Quý I/2023

 

Khoản 1 Điều 44 Luật Quản lý thuế 2019;

Khoản 1 Điều 1 Nghị định 91/2022/NĐ-CP

Tờ khai thuế TNCN Quý I/2023

Nộp tiền thuế TNDN tạm tính Quý I/2023 (nếu có)

Nộp tiền thuế TNDN tạm tính Quý I/ 2023 (nếu có)

Điều 55 Luật Quản lý thuế 2019

20-05-23

 

Tờ khai thuế GTGT T4/2023

Khoản 1 Điều 44 Luật Quản lý thuế 2019

Tờ khai thuế TNCN T4/2023

20-06-23

 

Tờ khai thuế GTGT T5/2023

Khoản 1 Điều 44 Luật Quản lý thuế 2019

Tờ khai thuế TNCN T5/2023

20-07-23

 

Tờ khai thuế GTGT T6/2023

Khoản 1 Điều 44 Luật Quản lý thuế 2019

Tờ khai thuế TNCN T6/2023

31-07-23

Tờ khai thuế GTGT Quý II/2023

 

Khoản 1 Điều 44 Luật Quản lý thuế 2019

Tờ khai thuế TNCN Quý II/2023

Nộp tiền thuế TNDN tạm tính Quý II/2023 (nếu có)

Nộp tiền thuế TNDN tạm tính Quý II/2023(nếu có)

Điều 55 Luật Quản lý thuế 2019

21-08-23

 

Tờ khai thuế GTGT T7/2023

Khoản 1 Điều 44 Luật Quản lý thuế 2019

Tờ khai thuế TNCN T7/2023

20-09-23

 

Tờ khai thuế GTGT T8/2023

Khoản 1 Điều 44 Luật Quản lý thuế 2019

Tờ khai thuế TNCN T8/2023

20-10-23

 

Tờ khai thuế GTGT T9/2023

Khoản 1 Điều 44 Luật Quản lý thuế 2019

Tờ khai thuế TNCN T9/2023

30-10-23

Nộp thuế TNDN tạm tính Quý III/2023 (nếu có)

Nộp thuế TNDN tạm tính Quý III/2023 (nếu có)

Khoản 1 Điều 55 Luật Quản lý thuế 2019

31-10-23

Tờ khai thuế GTGT Quý III/2023

 

Khoản 1 Điều 44 Luật Quản lý thuế 2019

Tờ khai thuế TNCN Quý III/2023

20-11-23

 

Tờ khai thuế GTGT T10/2023

Khoản 1 Điều 44 Luật Quản lý thuế 2019

Tờ khai thuế TNCN T10/2023

20-12-23

 

Tờ khai thuế GTGT T11/2023

Khoản 1 Điều 44 Luật Quản lý thuế 2019

Tờ khai thuế TNCN T11/2023

 

(1)Do lịch nghỉ Tết Nguyên đán bắt đầu từ 20/01/2023 đến 26/01/2023.

(2)Do người lao động được nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, ngày Chiến thắng 30/4 và ngày Quốc tế lao động từ ngày 29/04/2023 đến hết ngày 03/05/2023.

 

Tin liên quan

BẢN TIN ATAX THÁNG 06/2024
01/07/2024
140 Lượt xem
BẢN TIN ATAX THÁNG 05/2024
27/05/2024
335 Lượt xem
Khai trương Văn phòng mới tại TP....
24/05/2024
1.436 Lượt xem
Tin tức Tin tức