Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Thuế ATAX

Chất lượng tạo nên sự khác biệt

0236. 3 639 639

Lô A92 đường 30 tháng 4, TP. Đà Nẵng

Hướng dẫn lập và gửi giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất theo nghị định số 41/2020/NĐ-CP

1. Đối tượng được gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất: Người nộp thuế thuộc một trong các đối tượng quy định tại Điều 2 Nghị định số 41/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ.

2. Cách lập Giấy đề nghị gia hạn: Người nộp thuế thuộc đối tượng được gia hạn có thể lập Giấy đề nghị gia hạn một lần duy nhất theo một trong các cách sau:

- Lập và gửi Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất trực tuyến qua Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế (thuedientu.gdt.gov.vn). Lưu ý: hình thức này chỉ dành cho Người nộp thuế có chữ ký số;

- Hoặc lập bản giấy theo Mẫu tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 41/2020/NĐ-CP.

3. Phương thức gửi cho cơ quan thuế: Người nộp thuế gửi Giấy đề nghị gia hạn cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp bằng một trong các cách sau:

- Gửi bằng bằng phương thức điện tử đến Cổng thông tin điện tử của cơ quan thuế cùng với thời điểm nộp hồ sơ khai thuế theo tháng (hoặc theo quý) theo quy định pháp luật về quản lý thuế;

Ví dụ: gửi một lần duy nhất cùng tờ khai thuế GTGT một trong các kỳ tính thuế tháng 3, tháng 4, tháng 5, tháng 6 năm 2020 (đối với trường hợp kê khai thuế GTGT theo tháng) hoặc kỳ tính thuế quý 1, quý 2 năm 2020 (đối với trường hợp kê khai thuế GTGT theo quý).

Lưu ý: sau khi tờ khai được gửi thành công tới cơ quan thuế, Người nộp thuế sẽ nhận được thông báo nộp hồ sơ điện tử thành công (có chữ ký điện tử của cơ quan thuế) vào địa chỉ thư điện tử của Người nộp thuế đăng ký dịch vụ khai thuế điện tử

- Hoặc gửi tới cơ quan thuế quản lý trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu chính;

- Hoặc scan văn bản giấy, văn bản điện tử (có chữ ký số) gửi vào địa chỉ thư điện tử của cơ quan thuế quản lý trực tiếp. Người nộp thuế sẽ bổ sung hồ sơ gốc vào thời điểm thích hợp theo Thông báo sau khi Thành phố hết dịch bệnh Covid -19.

Đối với Người nộp thuế do Cục Thuế quản lý trực tiếp thì gửi vào Hộp thư điện tử Phòng Tuyên truyền Hỗ trợ Cục Thuế tại địa chỉ tthtnnt.dan@gdt.gov.vn.

4. Về thời gian nộp: Người nộp thuế thuộc đối tượng được gia hạn gửi Giấy đề nghị gia hạn một lần duy nhất cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp chậm nhất là ngày 30/7/2020 cho toàn bộ các kỳ của các sắc thuế và tiền thuê đất được gia hạn.

Cục Thuế TP. Đà Nẵng thông báo và kính đề nghị tổ chức, cá nhân nộp thuế phối hợp để thực hiện tốt Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ cũng như quy định của Thành phố và ngành Y tế về phòng, chống dịch bệnh Covid-19./.

Mọi vướng mắc xin liên hệ: Phòng tuyên truyền hỗ trợ - Cục Thuế TP. Đà NẴng, địa chỉ số: 190 Phan Đăng Lưu, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng. Điện thoại: 0236.3823556, 3820450, 3896766 và các Đội tuyên truyền hỗ trợ Chi cục Thuế khu vực

Nguồn: http://cadn.com.vn/

Tin liên quan

BẢN TIN ATAX THÁNG 06/2024
01/07/2024
139 Lượt xem
BẢN TIN ATAX THÁNG 05/2024
27/05/2024
335 Lượt xem
Khai trương Văn phòng mới tại TP....
24/05/2024
1.436 Lượt xem
Tin tức Tin tức