Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Thuế ATAX

Chất lượng tạo nên sự khác biệt

0236. 3 639 639

Lô A92 đường 30 tháng 4, TP. Đà Nẵng

Luật Quản lý thuế 2019: 5 nội dung đáng chú ý nhất

Luật Quản lý thuế 2019 được Quốc hội thông qua ngày 13/6/2019 với nhiều nội dung quan trọng như: Kéo dài thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế, mở...

Ngày phát hành: Thứ tư, 08/01/2020

VAS No. 15 - Construction contracts

Ngày phát hành: Thứ ba, 01/01/2019

VAS No.14 - Tunover and other incomes

Ngày phát hành: Thứ ba, 01/01/2019

VAS No.11 - Business combination

Ngày phát hành: Thứ ba, 01/01/2019

Tin tức Tin tức