Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Thuế ATAX

Chất lượng tạo nên sự khác biệt

0236. 3 639 639

Lô A92 đường 30 tháng 4, TP. Đà Nẵng

Điều chỉnh thuế GTGT

Cách thao tác

  • Tại giao diện chi tiết của tờ khai bổ sung, nhấn Hạch toán ĐC trên thanh công cụ, chương trình sẽ tự động sinh ra chứng từ điều chỉnh thuế GTGT:

 

  • Nhập thêm thông tin về TK hạch toán của chứng từ.
  • Cột tích chọn "Kê lên tờ khai": Nếu tích chọn vào đây thì chương trình sẽ tự động lấy số tiền điều chỉnh thuế GTGT lên các chỉ tiêu Điều chỉnh tăng, giảm thuế GTGT còn được khấu trừ của các kỳ trước.
  • Nhấn Cất để lưu chứng từ.
Bài Viết Liên Quan
08/01/2020
Bản tin thuế hàng tháng
08/01/2020
Bản tin thuế hàng tháng
08/01/2020
Hệ thống văn bản pháp luật
08/01/2020
Hệ thống văn bản pháp luật
08/01/2020
Hệ thống văn bản pháp luật
08/01/2020
Hệ thống văn bản pháp luật
08/01/2020
Hệ thống văn bản pháp luật
08/01/2020
Hệ thống văn bản pháp luật
Tin tức Tin tức