Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Thuế ATAX

Chất lượng tạo nên sự khác biệt

0236. 3 639 639

Lô A92 đường 30 tháng 4, TP. Đà Nẵng

BẢN TIN THUẾ THÁNG 03.2021

Trong bản tin ATAX tháng này sẽ bao gồm các nội dung chính sau:

  •  Nghị định 18/2021/NĐ-CP sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 134/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật thuế Xuất, nhập khẩu
  •  Tiêu chí xác định doanh nghiệp công nghệ cao  Công văn hướng dẫn về thuế TNDN, TNCN đối với lao động nước ngoài trước khi được cấp giấy phép
  • Chuyên mục IFRS - Kỳ 3: Lộ trình áp dụng IFRS tại Việt Nam


Quý vị vui lòng tải bản tin tại đây. 

Bài Viết Liên Quan
01/04/2021
Bản tin thuế hàng tháng
01/04/2021
Bản tin thuế hàng tháng
01/04/2021
Hệ thống văn bản pháp luật
01/04/2021
Hệ thống văn bản pháp luật
01/04/2021
Hệ thống văn bản pháp luật
01/04/2021
Hệ thống văn bản pháp luật
01/04/2021
Hệ thống văn bản pháp luật
01/04/2021
Hệ thống văn bản pháp luật
Tin tức Tin tức