Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Thuế ATAX

Chất lượng tạo nên sự khác biệt

0236. 3 639 639

Lô A92 đường 30 tháng 4, TP. Đà Nẵng

BẢN TIN ATAX THÁNG 08.2022

Bản tin ATAX tháng này sẽ bao gồm các nội dung sau:

- Nghị định 49/2022/NĐ-CP: Những điểm mới cần lưu ý về thuế GTGT;

- Một số công văn ban hành trong tháng 08/2022:

+ Xác định nghĩa vụ thuế TNCN cho lao động nước ngoài;

+ Hướng dẫn về xử lý đối với hóa đơn điện tử trong trường hợp giảm trừ giá trị quyết toán;

+ Hướng dẫn chính sách thuế nhà thầu;

+ Hoạt động kinh doanh không được ghi trong Giấy chứng nhận đầu tư. 

Quý vị vui lòng tải và đọc bản tin tại đây.  

Bài Viết Liên Quan
24/08/2022
Bản tin thuế hàng tháng
24/08/2022
Bản tin thuế hàng tháng
24/08/2022
Hệ thống văn bản pháp luật
24/08/2022
Hệ thống văn bản pháp luật
24/08/2022
Hệ thống văn bản pháp luật
24/08/2022
Hệ thống văn bản pháp luật
24/08/2022
Hệ thống văn bản pháp luật
24/08/2022
Hệ thống văn bản pháp luật
Tin tức Tin tức