Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Thuế ATAX

Chất lượng tạo nên sự khác biệt

0236. 3 639 639

Lô A92 đường 30 tháng 4, TP. Đà Nẵng

BẢN TIN ATAX THÁNG 07/2022

Trong tháng này, Bản tin bao gồm những nội dung sau:

  • Bộ Tài chính công bố 6 chuẩn mực kế toán công Việt Nam đợt 2;
  • Chế độ kế toán đối với hoạt động xã hội, từ thiện;
  • Hướng dẫn chứng từ khấu trừ thuế TNCN từ 01/07/2022;
  • Một số công văn ban hành trong tháng 07/2022.

Quý vị vui lòng tải bản tin tại đây.

Bài Viết Liên Quan
23/07/2022
Bản tin thuế hàng tháng
23/07/2022
Bản tin thuế hàng tháng
23/07/2022
Hệ thống văn bản pháp luật
23/07/2022
Hệ thống văn bản pháp luật
23/07/2022
Hệ thống văn bản pháp luật
23/07/2022
Hệ thống văn bản pháp luật
23/07/2022
Hệ thống văn bản pháp luật
23/07/2022
Hệ thống văn bản pháp luật
Tin tức Tin tức