Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Thuế ATAX là công ty kiểm toán độc lập, chuyên cung cấp dịch vụ kiểm toán, tư vấn thuế, kế toán và đào tạo. Với lợi thế về nhân lực có chuyên môn cao, ATAX đã cung cấp dịch vụ chuyên ngành kiểm toán, kế toán và tư vấn thuế cho hàng ngàn doanh nghiệp, tổ chức trên phạm vi cả nước.

Hiện nay, ATAX đang cung cấp các dịch vụ chủ yếu như sau:
  -   Kiểm toán Báo cáo tài chính - Kiểm toán hoạt động - Kiểm toán tuân thủ - Kiểm toán nội bộ - Kiểm toán thông tin tài chính. 
 -   Kiểm toán: Báo cáo quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản - Báo cáo quyết toán Dự án - Báo cáo quyết toán công trình - Báo cáo quyết toán vốn đầu tư dự án. 
 -   Tư vấn xác định giá trị doanh nghiệp. 
 -   Tư vấn về đầu tư, tài chính, kế toán, cổ phần hóa, quản lý kinh doanh và các lĩnh vực có liên quan đến quá trình hoạt động của doanh nghiệp tại Việt Nam.
 -    Dịch vụ kế toán.
 -    Dịch vụ tư vấn thuế
 -   Dịch vụ bồi dưỡng, cập nhật kiến thức tài chính, kế toán, kiểm toán, thuế, quản lý kinh doanh, đầu tư xây dựng cơ bản và các chương trình có liên quan trong lĩnh vực kinh tế thị trường. 
Khách hàng của chúng tôi bao gồm:
      -  Các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, hợp đồng hợp tác kinh doanh.

-  
Các doanh nghiệp Việt Nam thuộc mọi thành phần kinh tế hoạt động trên các lĩnh vực sản xuất, xây dựng, thương mại, dịch vụ, khách sạn, ngân hàng, giao thông vận tải, dầu khí, ... 
 -  Các cơ quan, tổ chức quốc tế và trong nước 
 
Tất cả kiểm toán viên của ATAX là hội viên Hội kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA), đồng thời ATAX cũng là hội viên tập thể của VACPA.
Đối với các doanh nghiệp Nhà nước hay là sở hữu Nhà nước thì bao giờ cũng tồn tại những vấn đề rất căn nguyên. Ví dụ như xung đột lợi ích, rủi ro đạo đức, sử dụng tạm gọi là “tiền chùa”. Và khi tập đoàn này càng lớn, vươn ra nhiều lĩnh vực thì rủi ro về nguy cơ lại càng lớn.
Một số nội dung quan trọng đã được sửa đổi, bổ sung trong Nghị định 207/2013/NĐ-CP về Hợp đồng xây dựng (so với NĐ 48/2010/NĐ-CP). Các sửa đổi này khắc phục tình trạng ký hợp đồng xây dựng mà chưa có vốn ...
Từ tháng 1 năm 2014, lương tối thiểu sẽ tăng so với năm 2013. Mức tăng khác nhau tùy theo vùng.
Ngày 31/12/2013, Chính phủ vừa ban hành Nghị định 222/2013/NĐ-CP về thanh toán bằng tiền mặt. Theo đó, việc thanh toán bằng tiền mặt sẽ bị quản lý chặt chẽ hơn.
Đối với doanh nghiệp có doanh thu năm không quá 20 tỷ đồng, từ 01/07/2013, thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp đã được giảm xuống 20% thay cho mức 25% trước đó. Vậy quyết toán thuế TNDN cả năm 2013 sẽ như thế nào ?
Có phải mọi trường hợp chi phí lãi vay để đầu tư dài hạn đều được vốn hóa ? Câu trả lời là không. Hãy xem tình huống dưới đây.
Đáng chú ý là việc bổ sung các quy định đối với các trường hợp các khoản công nợ chưa được đối chiếu, xác nhận tại thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp
Ngày 18/12/2013, Chính phủ ban hành Nghị định 209/2013/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng.