Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Thuế ATAX

Chất lượng tạo nên sự khác biệt

0236. 3 639 639

Lô A92 đường 30 tháng 4, TP. Đà Nẵng

[PDF] - TỔNG HỢP 122 CÂU HỎI CÓ GIẢI ĐÁP LIÊN QUAN ĐẾN QUẢN LÝ CHI PHÍ XÂY DỰNG

Ngày 15/9/2021, Viện Kinh tế xây dựng tổ chức Hội thảo trực tuyến về nội dung của một số Thông tư hướng dẫn Nghị định 10/2021/NĐ-CP nhằm tạo điều kiện làm rõ hơn nội dung của các Thông tư trên cũng như thảo luận các vấn đề thực tiễn khi áp dụng.
Trong buổi Hội thảo các diễn giả đã báo cáo, trình bày những điểm mới của Thông tư 11/2021/TT-BXD hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Thông tư 12/2021/TT-BXD ban hành định mức xây dựng; Thông tư 13/2021/TT-BXD hướng dẫn phương pháp xác định các chỉ tiêu kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình.
Tại Hội thảo, các đại biểu, chuyên gia đã trao đổi và giải đáp các khó khăn, vướng mắc của các cơ quan, đơn vị về nội dung và vấn đề thực tiễn của các Thông tư hướng dẫn Nghị định 10/2021/NĐ-CP.
 Các đại biểu cũng đề cập các vấn đề liên quan tới các mục chi phí trong tổng dự toán, xác định chi phí của các công việc chuẩn bị đầu tư phục vụ việc phê duyệt chủ trương đầu tư, chi phí đảm bản an toàn giao thông, chi phí dự phòng do khối lượng phát sinh, quy định việc điều chỉnh cơ cấu của tổng mức đầu tư, … Tất cả những câu hỏi của các đại biểu đã được Viện Kinh tế xây dựng tổng hợp, nghiên cứu và trả lời.

Tải file tổng hợp các câu hỏi và trả lời tại đây. 

Tin tức Tin tức