Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Thuế ATAX

Chất lượng tạo nên sự khác biệt

0236. 3 639 639

Lô A92 đường 30 tháng 4, TP. Đà Nẵng

NGHỊ ĐỊNH 123/2020/NĐ-CP QUY ĐỊNH CỤ THỂ VỀ HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ

Toàn văn Nghị định 123/2020/NĐ-CP về hóa đơn, chứng từ tải về tại đây

Tin tức Tin tức