COMPANY LIMITED TAX AUDIT & CONSULTING ATAX

Quality makes a difference

0236. 3 639 639

Lot A92 30 Thang 4 Streest, Danang City

NHÂN VIÊN KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Điều kiện: Tốt nghiệp đại học các ngành kế toán, kiểm toán; Ưu tiên người có kinh nghiệm thực tế làm kế toán, kiểm toán.

Hồ sơ:
+ Đơn xin dự tuyển
+ Lý lịch (có dán ảnh và xác nhận của chính quyền địa phương)
+ Bằng tốt nghiệp đại học, bảng điểm và các chứng chỉ Tin học, Ngoại ngữ
+ Giấy khám sức khỏe
+ Bảng tóm tắt quá trình công tác

Sau khi sơ tuyển hồ sơ, ứng viên được chọn sẽ dự kỳ kiểm tra trình độ chuyên môn.

Hồ sơ nộp tại Văn phòng Công ty trước ngày 31/01/2020, theo địa chỉ:

Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Thuế ATAX
Lô A92, đường 30/4, thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: 0236. 3 639 639.  Website: atax.vn

Contact

Lot A92 30 Thang 4 Streest, Danang City

0236. 3 639 639

0236. 3 639 639

atax@vnn.vn

Register email

link with us