Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Thuế ATAX

Chất lượng tạo nên sự khác biệt

0236. 3 639 639

Lô A92 đường 30 tháng 4, TP. Đà Nẵng

Công văn 2220/CT-TTHT của Cục thuế tỉnh Bắc Ninh về chính sách thuế đối với chi phí thuê khách sạn cho chuyên gia nước ngoài để cách ly trong dịch Covid-19

Trường hợp, trong thời gian dịch bệnh Covid-19 bùng phát tại Việt Nam, thực hiện chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/03/2020, chỉ thị số 16/CT-TT ngày 31/03/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện đợt cao điểm phòng chống dịch bệnh Covid-19, chuyên gia nước ngoài sang làm việc tại Việt Nam phải thực hiện cách ly theo quy định. Nếu Công ty có chi trả cho cơ sở tổ chức cách ly (khách sạn) trong thời gian chuyên gia thực hiện cách ly tập trung tại khách sạn thì:

  • Thuế TNDN

Nếu Công ty có chứng từ chứng minh chuyên gia đã hoàn thành thời gian cách ly theo yêu cầu, có hoá đơn và thực hiện thanh toán theo đúng quy định thì được tính vào chi phí được trừ khi xác định thuế TNDN.

  • Thuế TNCN

Chi phí cách ly (khách sạn) do Công ty chi trả trực tiếp cho cơ sở cách ly (khách sạn) trong thời gian chuyên gia lưu trú do thực hiện cách ly này không thuộc trường hợp người sử dụng lao động chi trả mà người nộp thuế (chuyên gia) được hưởng. Thời gian chuyên gia cách ly là thực hiện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về phòng chống dịch Covid-19. 

Do đó, chi phí cách ly mà Công ty chi trả nêu trên không tính vào thu nhập chịu thuế TNCN của chuyên gia.

 

Tải toàn bộ nội dung công văn TẠI ĐÂY.

Bài Viết Liên Quan
31/08/2020
Bản tin thuế hàng tháng
31/08/2020
Bản tin thuế hàng tháng
31/08/2020
Hệ thống văn bản pháp luật
31/08/2020
Hệ thống văn bản pháp luật
31/08/2020
Hệ thống văn bản pháp luật
31/08/2020
Hệ thống văn bản pháp luật
31/08/2020
Hệ thống văn bản pháp luật
31/08/2020
Hệ thống văn bản pháp luật
Tin tức Tin tức