Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Thuế ATAX

Chất lượng tạo nên sự khác biệt

0236. 3 639 639

Lô A92 đường 30 tháng 4, TP. Đà Nẵng

CHI PHÍ QUẢNG CÁO TRÊN GOOGLE, FACEBOOK…CÓ ĐƯỢC TÍNH CHI PHÍ ĐƯỢC TRỪ? TÍNH THUẾ NHÀ THẦU NHƯ THẾ NÀO?

Sau đây, Công ty Kiểm toán ATAX sẽ hướng dẫn các bạn điều kiện để chi phí quảng cáo trên Facebook, Google…được tính vào chi phí hợp lý, đồng thời hướng dẫn cách tính thuế nhà thầu liên quan đến hoạt động này.

  1. Chi phí này có được tính chi phí được trừ?

Điều kiện để ghi nhận chi phí hợp lý khi tính thuế TNDN:

- Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp;

- Khoản chi có đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật.

- Khoản chi nếu có hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên (giá đã bao gồm thuế GTGT) khi thanh toán phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt.

Với điều kiện số 2, nếu doanh nghiệp bạn thuê một công ty tại Việt Nam trung gian thực hiện hoạt động quảng cáo trên Facebook, Google,…thì công ty này có trách nhiệm xuất hóa đơn cho công ty bạn. Tuy nhiên thực tế có một số doanh nghiệp sẽ trực tiếp thực hiện hoạt động này, vậy chứng từ cần thiết là gì?

Theo hướng dẫn tại Công văn số 462/CTBNI-TTHT ngày 26/03/2021 hướng dẫn về việc ghi nhận chi phí quảng cáo trên trang Facebook, Google như sau:

- Có hóa đơn hoặc chứng từ, giấy tờ thể hiện việc cung cấp dịch vụ quảng cáo cho công ty (ghi rõ tên, địa chỉ, mã số thuế của công ty) và giá trị thanh toán cho Facebook, Google.

- Có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt theo quy định. Trường hợp công ty ủy quyền cho cá nhân là nhân viên công ty sử dụng thẻ tín dụng cá nhân để thanh toán tiền mua hàng hóa, dịch vụ cho Facebook, Google thì việc thanh toán theo ủy quyền phải được lập bằng văn bản và được sự chấp thuận của Facebook, Google.

- Có chứng từ nộp thuế nhà thầu theo quy định.

  1. Hướng dẫn kê khai và tính thuế nhà thầu

* Về cấp mã số thuế nhà thầu

Doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân là Bên Việt Nam ký hợp đồng với nhà thầu hoặc thanh toán trực tiếp cho nhà thầu, nhà thầu phụ nước ngoài không đăng ký nộp thuế trực tiếp với cơ quan thuế thì Bên Việt Nam có trách nhiệm đăng ký thuế và được cấp thêm một mã số thuế 10 số để sử dụng cho việc kê khai, nộp thuế thay cho các nhà thầu, nhà thầu phụ nước ngoài. Hồ sơ đăng ký thuế gồm:
    - Tờ khai đăng ký thuế mẫu số 04.1-ĐK-TCT ban hành kèm theo Thông tư này;
    - Bảng kê các nhà thầu, nhà thầu phụ nước ngoài nộp thuế thông qua Bên Việt Nam mẫu số 04.1-ĐK-TCT-BK (đối với trường hợp Bên Việt Nam nộp thay thuế nhà thầu, nhà thầu phụ nước ngoài).

* Về kê khai, nộp thuế

Công ty có trách nhiệm khấu trừ, nộp thay thuế nhà thầu trước khi thanh toán cho Facebook theo quy định.
- Trường hợp khoản tiền công ty thanh toán cho nhà thầu chưa bao gồm các khoản thuế phải nộp và theo điều khoản hợp đồng, công ty phải có trách nhiệm nộp thuế cho nhà thầu nước ngoài thì công ty phải quy đổi sang doanh thu đã bao gồm thuế để kê khai và nộp thuế nhà thầu theo quy định.
- Khai thuế đối với trường hợp nộp thuế GTGT tính trực tiếp trên GTGT, nộp thuế TNDN theo tỷ lệ % tính trên doanh thu là loại khai theo lần phát sinh thanh toán tiền cho nhà thầu nước ngoài và khai quyết toán khi kết thúc hợp đồng nhà thầu.

Trường hợp bên Việt Nam thanh toán cho Nhà thầu nước ngoài nhiều lần trong tháng thì có thể đăng ký khai thuế theo tháng thay cho việc khai theo từng lần phát sinh thanh toán tiền cho Nhà thầu nước ngoài.

(Tham khảo Công văn 3967/CT-TTHT ngày 24/01/2018 Của cục thuế TP Hà Nội  công văn số 5465/TCT-KK ngày 25/11/2016 của Tổng cục Thuế)

 

* Cách tính thuế nhà thầu:

Với trường hợp công ty bạn tự trực tiếp thực hiện hoạt động quảng cáo với Facebook, Google… thì khoản tiền thanh toán cho nhà thầu chưa bao gồm các khoản thuế phải nộp, do đó bạn phải quy đổi sang doanh thu đã bao gồm thuế để tính và kê khai như sau:

(Lấy ví dụ khoản thanh toán cho nhà thầu nước ngoài là 500 USD, tỷ giá: 23.000VND, số tiền VND quy đổi là: 11.500.000 đồng).

Bước 1: Quy đổi Doanh thu tính thuế TNDN

 

Doanh thu tính thuế TNDN =

Số tiền thanh toán / (1 – thuế suất)

 

Ví dụ: Doanh thu tính thuế TNDN = 11.500.000/ (1-5%) = 12.105.263 đồng

Bước 2: Tính thuế TNDN

Thuế TNDN =

Doanh thu tính thuế TNDN x thuế suất

 

Ví dụ:Thuế TNDN = 12.105.263 x 5% = 605.263 đồng

Bước 2: Xác định doanh thu tính thuế GTGT

Doanh thu tính thuế GTGT =

Doanh thu tính thuế TNDN / (1 – thuế suất)

Ví dụ: Doanh thu tính thuế GTGT = 12.105.263/(1-5%) = 12.742.382 đồng

Bước 3: Tính thuế GTGT

Thuế GTGT =

Doanh thu tính thuế GTGT x thuế suất

Ví dụ: Thuế GTGT = 12.742.382 x 5% = 637.119 đồng

Vậy tổng số thuế nhà thầu phải nộp trong trường hợp này là: 605.263 + 637.119 = 1.242.382 đồng.

Tin tức Tin tức