Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Thuế ATAX

Chất lượng tạo nên sự khác biệt

0236. 3 639 639

Lô A92 đường 30 tháng 4, TP. Đà Nẵng

BẢN TIN ATAX THÁNG 10.2021

Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn thuế ATAX xin được gửi đến Quý vị Bản tin tháng 10/2021.
Chúng tôi hi vọng Bản tin này sẽ đem đến những thông tin hữu ích cho Quý vị thông qua việc cung cấp các thông tin về văn bản pháp luật hiện hành có liên quan đến lĩnh vực kế toán, kiểm toán và thuế.

Trong bản tin ATAX tháng này sẽ bao gồm các nội dung chính sau:

  • Nghị quyết số 406/NQ-UBTVQH15 và Nghị định 92/2021/NĐ-CP: một số giải pháp nhằm hỗ trợ DN, người dân chịu tác động của dịch COVID-19
  • Một số điểm đáng chú ý trong Thông tư 80/2021/TT-BTC hướng dẫn Luật Quản lý thuế và Nghị định 126/2020/NĐ-CP
  • Thông tư 85/2021/TT-BTC hướng dẫn một số nội dung về thu, nộp khoản lợi nhuận, cổ tức được chia cho phần vốn nhà nước đầu tư tại DN
  • Một số công văn hướng dẫn chính sách thuế TNCN, TNDN với chi phí phòng chống dịch Covid-19 và chi phí hỗ trợ theo yêu cầu “3 tại chỗ”

Quý vị vui lòng đọc nội dung bản tin tại đây. 

Tin tức Tin tức