Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Thuế ATAX

Chất lượng tạo nên sự khác biệt

0236. 3 639 639

Lô A92 đường 30 tháng 4, TP. Đà Nẵng

BẢN TIN ATAX THÁNG 04.2021

Trong bản tin ATAX tháng này sẽ bao gồm các nội dung chính sau:

  • Nghị định 52/2021/NĐ-CP gia hạn thời gian nộp thuế GTGT, TNDN, TNCN và tiền thuê đất trong năm 2021
  • Thông tư 19/2021/TT-BTC và công văn 1194/TCT-KK hướng dẫn giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế
  • Nghị định 44/2021/NĐ-CP hướng dẫn các khoản chi ủng hộ, tài trợ của doanh nghiệp, tổ chức cho các hoạt động phòng chống dịch Covid-19 được trừ khi tính thuế TNDN
  • Cục thuế Bắc Ninh hướng dẫn chi phí quảng cáo qua Facebook, Google
  • Chuyên mục IFRS - Kỳ 4: So sánh VAS 02 và IAS 02


Quý vị vui lòng tải bản tin tại đây. 

Bài Viết Liên Quan
26/04/2021
Bản tin thuế hàng tháng
26/04/2021
Bản tin thuế hàng tháng
26/04/2021
Hệ thống văn bản pháp luật
26/04/2021
Hệ thống văn bản pháp luật
26/04/2021
Hệ thống văn bản pháp luật
26/04/2021
Hệ thống văn bản pháp luật
26/04/2021
Hệ thống văn bản pháp luật
26/04/2021
Hệ thống văn bản pháp luật
Tin tức Tin tức