Trụ sở và chi nhánh
Trụ sở tại TP Đà Nẵng:
 

 
- Địa chỉ: Lô A92, đường 30 tháng Tư, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng
- Điện thoại: 0511. 3 639 639;  Fax: 0511. 3 639 638
- Email: atax@vnn.vn
- Website: www.atax.vn
 
 
Văn phòng đại diện tại TP Hồ Chí Minh:
 
- Địa chỉ: Lầu 4, Indochina Park Tower, số 4 – Nguyễn Đình Chiểu, quận 1, TP Hồ Chí Minh.
- Điện thoại: 08. 6255.6668 - Fax: 08. 222.00823