Hỗ trợ trực tuyến
My status
Tin tức
Thứ năm, 28/06/2018 - 12:00 AM
ATAX tuyển dụng nhân viên năm 2018
Thứ hai, 14/05/2018 - 12:00 AM
Bản tin atax
Thứ hai, 14/05/2018 - 12:00 AM
Bản tin Atax tháng 3/2018
Thứ tư, 27/12/2017 - 12:00 AM
Ngày 16/11/2017, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 126/2017/NĐ-CP về việc chuyển doanh nghiệp nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ thành công ty cổ phần.
Thứ tư, 27/12/2017 - 12:00 AM
Ngày 15/11/2017, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 124/2017/NĐ-CP về việc quy định về đầu tư ra nước ngoài trong hoạt động dầu khí.
Thứ tư, 27/12/2017 - 12:00 AM
Ngày 22/11/2017, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 121/NQ-CP về việc xử lý vướng mắc trong việc cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước.
Thứ tư, 27/12/2017 - 12:00 AM
Ngày 10/10/2017, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 107/2017/TT-BTC về việc hướng dẫn Chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp.
Thứ tư, 27/12/2017 - 12:00 AM
Ngày 24/10/2017, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 114/2017/TT-BTC về việc sửa đổi, bổ sung biểu mức thu phí trong lĩnh vực dược, mỹ phẩm ban hành kèm theo Thông tư số 277/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong lĩnh vực dược, mỹ phẩm.