Hỗ trợ trực tuyến
My status
Tin tức
Thứ hai, 14/05/2018 - 12:00 AM
Bản tin atax
Thứ hai, 14/05/2018 - 12:00 AM
Bản tin Atax tháng 3/2018
Thứ tư, 27/12/2017 - 12:00 AM
Ngày 16/11/2017, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 126/2017/NĐ-CP về việc chuyển doanh nghiệp nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ thành công ty cổ phần.
Thứ tư, 27/12/2017 - 12:00 AM
Ngày 15/11/2017, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 124/2017/NĐ-CP về việc quy định về đầu tư ra nước ngoài trong hoạt động dầu khí.
Thứ tư, 27/12/2017 - 12:00 AM
Ngày 22/11/2017, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 121/NQ-CP về việc xử lý vướng mắc trong việc cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước.
Thứ tư, 27/12/2017 - 12:00 AM
Ngày 10/10/2017, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 107/2017/TT-BTC về việc hướng dẫn Chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp.
Thứ tư, 27/12/2017 - 12:00 AM
Ngày 24/10/2017, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 114/2017/TT-BTC về việc sửa đổi, bổ sung biểu mức thu phí trong lĩnh vực dược, mỹ phẩm ban hành kèm theo Thông tư số 277/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong lĩnh vực dược, mỹ phẩm.
Thứ tư, 27/12/2017 - 12:00 AM
Ngày 13/11/2017, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 122/2017/NĐ-CP về việc quy định một số nội dung đặc thù về cơ chế quản lý tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động đối với doanh nghiệp kinh doanh xổ số; Sở Giao dịch Chứng khoán và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.