Hỗ trợ trực tuyến
My status
Tin tức
Thứ năm, 19/09/2019 - 07:00 AM
Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn thuế A.T.A.X thông báo tuyển nhân viên Kiểm toán XDCB
Thứ năm, 28/06/2018 - 07:00 AM
ATAX tuyển dụng nhân viên năm 2018
Thứ hai, 14/05/2018 - 07:00 AM
Bản tin atax
Thứ hai, 14/05/2018 - 07:00 AM
Bản tin Atax tháng 3/2018
Thứ tư, 27/12/2017 - 07:00 AM
Ngày 16/11/2017, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 126/2017/NĐ-CP về việc chuyển doanh nghiệp nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ thành công ty cổ phần.
Thứ tư, 27/12/2017 - 07:00 AM
Ngày 15/11/2017, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 124/2017/NĐ-CP về việc quy định về đầu tư ra nước ngoài trong hoạt động dầu khí.
Thứ tư, 27/12/2017 - 07:00 AM
Ngày 22/11/2017, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 121/NQ-CP về việc xử lý vướng mắc trong việc cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước.
Thứ tư, 27/12/2017 - 07:00 AM
Ngày 10/10/2017, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 107/2017/TT-BTC về việc hướng dẫn Chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp.