Hỗ trợ trực tuyến
My status
Tin tức
Thứ hai, 13/11/2017 - 12:00 AM
Bộ Y tế vừa ban hành Thông tư hướng dẫn tư vấn, sàng lọc, chẩn đoán, điều trị trước sinh và sơ sinh.
Thứ hai, 13/11/2017 - 12:00 AM
Căn cứ Quyết định số 1359/QĐ-TTg ngày 13 tháng 9 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Bộ luật Hình sự.
Thứ hai, 13/11/2017 - 12:00 AM
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 116/2017/NĐ-CP quy định điều kiện sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu ô tô.
Thứ hai, 13/11/2017 - 12:00 AM
Các điều kiện kinh doanh phân bón
Thứ hai, 13/11/2017 - 12:00 AM
Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 95/2017/TT-BTC hướng dẫn một số Điều của Nghị định 95/2017/NĐ-CP hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng.
Thứ hai, 13/11/2017 - 12:00 AM
Thông tư số 31/2017/TT- BTC sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 99/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn về quản lý hoàn thuế giá trị gia tăng sẽ bắt đầu có hiệu lực từ ngày 2/6/2017.
Thứ hai, 13/11/2017 - 12:00 AM
Nhiều thủ tục giấy tờ phức tạp về thuế, hải quan, chứng khoán ... đã được đề cập và sửa đổi theo hướng đơn giản hơn cho người dân và doanh nghiệp.
Thứ hai, 13/11/2017 - 12:00 AM
Nghị quyết số 93/NQ-CP về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã được Chính phủ ban hành ngày 26/09/2017.