Hỗ trợ trực tuyến
My status
Tin tức
Thứ hai, 13/11/2017 - 12:00 AM
Các điều kiện kinh doanh phân bón
Thứ hai, 13/11/2017 - 12:00 AM
Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 95/2017/TT-BTC hướng dẫn một số Điều của Nghị định 95/2017/NĐ-CP hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng.
Thứ hai, 13/11/2017 - 12:00 AM
Thông tư số 31/2017/TT- BTC sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 99/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn về quản lý hoàn thuế giá trị gia tăng sẽ bắt đầu có hiệu lực từ ngày 2/6/2017.
Thứ hai, 13/11/2017 - 12:00 AM
Nhiều thủ tục giấy tờ phức tạp về thuế, hải quan, chứng khoán ... đã được đề cập và sửa đổi theo hướng đơn giản hơn cho người dân và doanh nghiệp.
Thứ hai, 13/11/2017 - 12:00 AM
Nghị quyết số 93/NQ-CP về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã được Chính phủ ban hành ngày 26/09/2017.
Thứ hai, 13/11/2017 - 12:00 AM
Từ ngày 1/1/2018, phương pháp tính lãi trong hoạt động nhận tiền gửi, cấp tín dụng giữa tổ chức tín dụng với khách hàng được thực hiện theo quy định tại Thông tư 14/2017/TT-NHNN do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam mới ban hành.
Thứ hai, 13/11/2017 - 12:00 AM
Ngày 23/10/2017, Chính phủ đã ra Nghị quyết số 111/NQ-CP về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư theo Đề án 896 thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Thứ hai, 13/11/2017 - 12:00 AM
Một số quy định về thu hồi, xử lý sản phẩm thải bỏ