Hỗ trợ trực tuyến
My status
Tin tức
Thứ hai, 13/11/2017 - 12:00 AM
Có hiệu lực thi hành từ 01/11/2017, Nghị định số 106/2017/NĐ-CP vừa được Chỉnh phủ ban hành này 14/09/2017 với nội dung sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 67/2013/NĐ-CP, ngày 27/06/2013 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá.
Thứ hai, 13/11/2017 - 12:00 AM
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 105/2017/NĐ-CP quy định về kinh doanh rượu.
Thứ hai, 13/11/2017 - 12:00 AM
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 107/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 193/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hợp tác xã.
Thứ hai, 13/11/2017 - 12:00 AM
Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 91/NQ-CP về việc cấp phép sử dụng dấu hiệu chỉ dẫn nguồn gốc địa lý thuộc phạm vi quốc gia.
Thứ hai, 13/11/2017 - 12:00 AM
Xử lý khiếu nại kết quả phân tích, kiểm định đối với mẫu hàng hóa xuất nhập khẩu kiểm định hải quan được quy định tại Điều 23 Quy chế kiểm định, phân tích hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành kèm theo Quyết định 2999/QĐ-TCHQ năm 2017 như sau:
Thứ hai, 13/11/2017 - 12:00 AM
Đây là nội dung quan trọng được quy định tại Thông tư số 11/2017/TT-NHNN ngày 30/8/2017 (sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 15/2014/TT-NHNN) về quản lý ngoại hối đối với hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài.
Thứ hai, 13/11/2017 - 12:00 AM
Ngoài trả tiền mặt, khi mua đồng tiền quy ước tại các điểm kinh doanh trò chơi có thưởng, người chơi có thể thanh toán bằng thẻ ngân hàng.
Thứ hai, 13/11/2017 - 12:00 AM
Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Kế hoạch tổ chức thực hiện Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Chi-lê về miễn thị thực cho người mang hộ chiếu phổ thông.