Hỗ trợ trực tuyến
My status
Tin tức
Thứ hai, 13/11/2017 - 12:00 AM
Nhiều thủ tục giấy tờ phức tạp về thuế, hải quan, chứng khoán ... đã được đề cập và sửa đổi theo hướng đơn giản hơn cho người dân và doanh nghiệp.
Thứ hai, 13/11/2017 - 12:00 AM
Nghị quyết số 93/NQ-CP về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã được Chính phủ ban hành ngày 26/09/2017.
Thứ hai, 13/11/2017 - 12:00 AM
Từ ngày 1/1/2018, phương pháp tính lãi trong hoạt động nhận tiền gửi, cấp tín dụng giữa tổ chức tín dụng với khách hàng được thực hiện theo quy định tại Thông tư 14/2017/TT-NHNN do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam mới ban hành.
Thứ hai, 13/11/2017 - 12:00 AM
Ngày 23/10/2017, Chính phủ đã ra Nghị quyết số 111/NQ-CP về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư theo Đề án 896 thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Thứ hai, 13/11/2017 - 12:00 AM
Chế độ, chính sách đối với người làm công tác cơ yếu chuyển sang làm việc tại doanh nghiệp, tổ chức, đơn vị không hưởng lương từ ngân sách nhà nước được quy định tại Điều 16 Nghị định 32/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật cơ yếu về chế độ, chính sách đối với người làm công tác cơ yếu như sau:
Thứ hai, 13/11/2017 - 12:00 AM
Một số quy định về thu hồi, xử lý sản phẩm thải bỏ
Thứ hai, 13/11/2017 - 12:00 AM
Thi lấy chứng chỉ kế toán viên, kiểm toán viên được tổ chức ít nhất mỗi năm một kỳ thi vào quý III hoặc quý IV. Nội dung thi bao gồm cả phần lý thuyết và phần ứng dụng vào bài tập tình huống. Mỗi môn thi, người dự thi làm bài trong thời gian 180 phút, riêng ngoại ngữ là 120 phút.
Thứ hai, 13/11/2017 - 12:00 AM
Bộ Tài chính vừa ban hành Quyết định 2018/QĐ-BTC bổ sung danh mục bảng giá tính lệ phí trước bạ ô tô, xe máy ban hành kèm theo Thông tư 304/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016.