Hỗ trợ trực tuyến
My status
Tin tức
Thứ hai, 13/11/2017 - 12:00 AM
Ngoài trả tiền mặt, khi mua đồng tiền quy ước tại các điểm kinh doanh trò chơi có thưởng, người chơi có thể thanh toán bằng thẻ ngân hàng.
Thứ hai, 13/11/2017 - 12:00 AM
Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Kế hoạch tổ chức thực hiện Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Chi-lê về miễn thị thực cho người mang hộ chiếu phổ thông.
Thứ hai, 13/11/2017 - 12:00 AM
Bộ Y tế vừa ban hành Thông tư hướng dẫn tư vấn, sàng lọc, chẩn đoán, điều trị trước sinh và sơ sinh.
Thứ hai, 13/11/2017 - 12:00 AM
Căn cứ Quyết định số 1359/QĐ-TTg ngày 13 tháng 9 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Bộ luật Hình sự.
Thứ hai, 13/11/2017 - 12:00 AM
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 116/2017/NĐ-CP quy định điều kiện sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu ô tô.
Thứ hai, 13/11/2017 - 12:00 AM
Các điều kiện kinh doanh phân bón
Thứ hai, 13/11/2017 - 12:00 AM
Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 95/2017/TT-BTC hướng dẫn một số Điều của Nghị định 95/2017/NĐ-CP hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng.
Thứ hai, 13/11/2017 - 12:00 AM
Thông tư số 31/2017/TT- BTC sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 99/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn về quản lý hoàn thuế giá trị gia tăng sẽ bắt đầu có hiệu lực từ ngày 2/6/2017.