Hỗ trợ trực tuyến
My status
Tin tức
Đơn giản hóa nhiều thủ tục hành chính ngành nông nghiệp
Ngày 23/10/2017, Chính phủ đã ra Nghị quyết số 111/NQ-CP về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư theo Đề án 896 thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Tại Nghị quyết này, Chính phủ đưa ra phương án bãi bỏ 02 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực thủy sản, gồm: Thủ tục cấp mới và thủ tục cấp lại chứng chỉ hành nghề sản xuất, khảo nghiệm, thử nghiệm, kinh doanh sản phẩm xử lý cải tạo môi trường nuôi trồng thủy sản.
Bên cạnh đó, sẽ điều chỉnh một loạt các thủ tục như: Đăng ký thuyền viên; Cấp Giấy chứng nhận đăng kí tàu cá đóng mới; Cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn nhập, xuất kho ngoại quan; Đăng ký kiểm dịch thực vật nhập khẩu/xuất khẩu/quá cảnh; Cấp phép vận chuyển thuốc bảo vệ thực vật… theo hướng bỏ nội dung về chứng minh nhân dân, ngày cấp, nơi cấp, địa chỉ thường trú và thay bằng số định danh cá nhân trong các mẫu đơn liên quan.
Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.