Hỗ trợ trực tuyến
My status
Tin tức
Đơn giản hoá thủ tục lĩnh vực lao động, việc làm
Nghị quyết số 93/NQ-CP về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã được Chính phủ ban hành ngày 26/09/2017.
Theo Nghị quyết này, tại thủ tục Giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp; Tiếp tục hưởng trợ cấp thất nghiệp; Chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp; Chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp; Giải quyết hỗ trợ học nghề…, sẽ bãi bỏ thông tin ngày, tháng, năm sinh, số chứng minh nhân dân (CMND), ngày cấp, nơi cấp, nơi thường trú trong các mẫu đơn liên quan; bổ sung số định danh cá nhân và nơi ở hiện tại (trường hợp khác nơi đăng ký thường trú).
Đối với thủ tục Cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm đối với người lao động, Cho vay vốn đối với người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, trên Giấy đề nghị vay vốn, bỏ các thông tin về ngày, tháng, năm sinh, dân tộc, giới tính, số CMND, hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp. Riêng với thủ tục cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm đối với người lao động, không yêu cầu phải nộp bản sao CMND hoặc hộ chiếu hoặc thẻ căn cước trong hồ sơ vay vốn. 
Tương tự, với thủ tục Hỗ trợ cho người lao động tham gia các chương trình đào tạo, nâng cao trình độ tay nghề; Hỗ trợ cho người lao động thuộc đối tượng là người bị thu hồi đất nông nghiệp đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, Giấy đề nghị hỗ trợ cũng được điều chỉnh theo hướng bỏ thông tin về ngày, tháng, năm sinh, giới tính, số CMND, ngày cấp, cơ quan cấp, nơi đăng ký thường trú; bổ sung số định danh cá nhân.
 Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký.