Hỗ trợ trực tuyến
My status
Tin tức
Người chơi casino được thanh toán bằng thẻ ngân hàng
Ngoài trả tiền mặt, khi mua đồng tiền quy ước tại các điểm kinh doanh trò chơi có thưởng, người chơi có thể thanh toán bằng thẻ ngân hàng.
Những quy định trên được nêu trong dự thảo Thông tư hướng dẫn về quản lý ngoại hối với hoạt động kinh doanh casino đang được Ngân hàng Nhà nước đưa ra lấy ý kiến.
Ngoài các hình thức thu ngoại tệ thông thường, dự thảo Thông tư quy định người chơi có thể thanh toán bằng thẻ khi mua đồng tiền quy ước để tham gia các trò chơi có thưởng. Nhưng doanh nghiệp chỉ được nhận thanh toán bằng đồng Việt Nam từ các ngân hàng thanh toán thẻ. Quy định này được đưa ra từ thực tế ngoài việc sử dụng ngoại tệ tiền mặt hoặc chuyển khoản để chơi casino, người chơi còn có nhu cầu sử dụng thẻ ngân hàng.
Bên cạnh đó, dự thảo thông tư cũng đưa ra quy định chi tiết việc trả thưởng của người chơi. Nếu là người Việt, khi tham gia chơi casino sẽ chỉ được sử dụng đồng Việt Nam để mua đồng tiền quy đổi, nhận trả thưởng.
Nếu là người nước ngoài có thể lựa chọn nhận trả thưởng bằng ngoại tệ tiền mặt hoặc chuyển khoản. Trường hợp nhận trả thưởng tiền mặt, người chơi có thể bán cho ngân hàng để đổi lấy đồng Việt Nam; chuyển số tiền trả thưởng ra nước ngoài qua ngân hàng được chỉ định...
Trường hợp người nước ngoài nhận trả thưởng qua tài khoản, doanh nghiệp kinh doanh casino sẽ trả qua tài khoản ngoại tệ của người chơi mở tại ngân hàng Việt Nam được chấp thuận, hoặc sang tài khoản của người chơi mở tại nước ngoài.
Ngoài ra, để tạo điều kiện thuận lợi cho người chơi nước ngoài, dự thảo Thông tư cũng quy định người chơi nước ngoài có thể ủy quyền cho doanh nghiệp liên hệ với ngân hàng để thực hiện các giao dịch nộp, chuyển ngoại tệ hay xin cấp giấy xác nhận mang ngoại tệ tiền mặt ra nước ngoài.