Hỗ trợ trực tuyến
My status
Tin tức
Thứ bảy, 30/11/2013 - 05:00 PM
Đáng chú ý là việc bổ sung các quy định đối với các trường hợp các khoản công nợ chưa được đối chiếu, xác nhận tại thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp