Hỗ trợ trực tuyến
My status
Tin tức
Thứ tư, 18/12/2013 - 05:00 PM
Ngày 18/12/2013, Chính phủ ban hành Nghị định 209/2013/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng.
Thứ bảy, 30/11/2013 - 05:00 PM
Đáng chú ý là việc bổ sung các quy định đối với các trường hợp các khoản công nợ chưa được đối chiếu, xác nhận tại thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp
Thứ tư, 27/11/2013 - 05:00 PM
Đối với doanh nghiệp có doanh thu năm không quá 20 tỷ đồng, từ 01/07/2013, thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp đã được giảm xuống 20% thay cho mức 25% trước đó. Vậy quyết toán thuế TNDN cả năm 2013 sẽ như thế nào ?
Thứ tư, 27/11/2013 - 05:00 PM
Có phải mọi trường hợp chi phí lãi vay để đầu tư dài hạn đều được vốn hóa ? Câu trả lời là không. Hãy xem tình huống dưới đây.